Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

 03
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/mar61-20.php
Advertisements

ขอแสดงความยินดี กับ รศ. ดร.มนต์ทิพย์ เทียนสุวรรณ ในโอกาสได้รับรางวัล ประกาศนียบัตรบรรณาธิการวารสารดีเด่น ประจำปี 2561 (2018 Editor’s certificates) จาก ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในงาน TCIS ครั้งที่ 12 – 2018 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ

01

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/mar61-9-2.php

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบ ส.ค.ส. พระราชทาน จากศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ นารถธิดา ตุมราศวิน ผู้อำนวยการสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และนายปิยพล มั่นปิยมิตร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักวิจัย เป็นผู้แทนพระองค์ ในการมอบ ส.ค.ส.พระราชทานครั้งนี้ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 และประกอบกับที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มาด้วยดีโดยตลอดมา

03

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jan61-31-1.php

CU-MU Joint Symposium 2018

MUSC Successfully Hosted the Collaborative Activities between Chiba University and Mahidol University for the Joint Symposium 2018 “Toward the Researches & Innovations for Food and Global Health”, Stang Monkolsuk Room, Faculty of Science, Mahidol University

It was indeed an honor to the Faculty of Science, Mahidol University to have a chance to organize the joint symposium again in this year, on January 26th, 2018. This joint symposium is a tangible outcome of our continuous collaborations co-organized by the Graduate School of Horticulture and the Center for Environment, Health and Filed Science, Chiba University, Japan and the Faculty of Science, Mahidol University, Thailand, in the framework of the co-operation in academic services offering to the respected social and academic communities.

29

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jan61-26.php

25 January 2018 @Faculty of Science, Phayathai Campus Chalermprakiat Bulg. A Joint discussion on research feasibility regarding to the intensive horticulture and collaboration between the representative from Chiba University, Japan and MUSC’s key administrators.

13

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jan61-25.php

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าสวัสดีปีใหม่ ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ ได้อวยพรปีใหม่ให้ทุกคนประสบความสุข ความเจริญ ทั้งชีวิตการทำงาน และครอบครัว พร้อมฝากกับทีมคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ไว้ว่า มหาวิทยาลัยมหิดลจะเจริญรุ่งเรืองสืบไปได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของชาวมหิดลทุกคน ในบทบาทของอธิการบดีตนจะสนับสนุนคณะต่างๆ อย่างเต็มที่ และหลังจากนั้นได้ร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในวันที่ 3 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

03

มภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jan61-3.php

19 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือลงนามร่วม (Joint Campus) มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ อย่างการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับประเทศในตะวันออกเฉียงใต้ ศูนย์นานาชาติด้านเทคโนโลยีชีวภาพแห่งมหาวิทยาลัยโอซาก้า (OU:CRS) และ หลักสูตรร่วม ระดับปริญญาโท ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งเป็นการต่อยอดความร่วมมือเดิมที่มีมาช้านาน นอกจากนั้นยังเป็นการสนับสนุนและต่อยอดกิจกรรมความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ได้แก่หลักสูตรร่วม ระดับปริญญาโท ในสาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ และ หลักสูตรร่วมระดับปริญญาโท ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน รวมทั้งยังเป็นการขยายขอบเขตความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาครอบคลุมสาขาอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยทั้งสองมีความเชี่ยวชาญด้วย

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์เกนตะ คาวาฮารา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยโอซาก้า (Prof.Genta Kawahara Executive Vice President, Osaka University) และ นายฮิเดโอะ ฟุคุชิมะ อัครราชทูตฯ รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตฯ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (Mr.Hideo Fukushima, Ministry Deputy Chief of Mission, Embassy of Japan in Thailand) ร่วมพิธีลงนามในข้อตกลงดังกล่าว ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท

17