Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

04เมื่อไม่นานมานี้ คณะกรรมการพิจารณารางวัลโนเบล สถาบัน Swedish Academy ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ ปี 2018 โดยผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่ ศาสตราจารย์ เจมส์ พี. แอลลิสัน (James P. Allison) จากมหาวิทยาลัยเทกซัสของสหรัฐอเมริกา และ ศาสตราจารย์ ทาซุกุ ฮอนโจ (Tasuku Honjo) จากมหาวิทยาลัยเกียวโตของญี่ปุ่น ผู้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการรักษามะเร็งในรูปแบบใหม่ด้วยระบบภูมิคุ้มกันร่างกายของมนุษย์ (cancer immunotherapy) ผ่านการปลดล็อคตัวยับยั้งโปรตีนบนเซลล์เม็ดเลือดขาวของผู้ป่วยที่มีหน้าที่เข้าจู่โจมเซลล์มะเร็งโดยตรง ทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวสามารถทำลายเซลล์มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

และเพื่อเป็นการอธิบายผลงานชิ้นสำคัญนี้ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจและความตระหนักต่อบทบาทและความสำคัญของวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์ ในปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีแห่งการก่อตั้ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงจัดกิจกรรมเสวนาพิเศษ Science Café ตอน เจาะลึกรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ปี 2018 ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้อง L-05 อาคารบรรยายรวม ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ทพ.สถิตย์ สิริสิงห ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษประจำภาควิชาจุลชีววิทยา รองศาสตราจารย์ ดร. พญ.ชนิตรา ธุวจิตต์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ นพ.พิชัย จันทร์ศรีวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยด้านการรักษามะเร็งในรูปแบบใหม่ด้วยระบบภูมิคุ้มกันร่างกายมนุษย์ของนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลทั้งสองท่าน

ศาสตราจารย์แอลลิสัน ได้ค้นพบโปรตีน CTLA-4 ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวรับบนเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดทีเซลล์ (T-cell) และพบว่าโมเลกุลของตัวรับชนิดนี้จะยับยั้งการทำงานของภูมิคุ้มกันร่างกาย ในปี ค.ศ.1995 จึงทดลองปิดกั้นการทำงานของ โปรตีน CTLA-4 ในหนูทดลอง นำไปสู่การขยายผลการศึกษาโดยนำไปผลิตเป็นยาเพื่อบำบัดมะเร็งผิวหนัง ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐฯ (FDA) อนุมัติให้ใช้แอนติบอดีต้านโปรตีน CTLA-4 เป็นยารักษามะเร็งผิวหนังที่มีชื่อทางการค้าที่รู้จักกันทั่วไปว่า “เยอร์วอย” (Yervoy) ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการรักษาผู้ป่วยในบางกรณี โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ที่ไม่เคยรักษาได้มาก่อน ในปี ค.ศ.2011 ส่วนทางด้านศาสตราจารย์ฮอนโจนั้น ได้ค้นพบโปรตีนบนเซลล์ภูมิคุ้มกันที่ชื่อ ลิแกนด์ PD-1 (ligand PD-1) และพบว่าการยับยั้งการทำงานของโปรตีนชนิดนี้ก็สามารถทำลายเซลล์มะเร็งได้เช่นกัน และยังได้ผลกับการรักษามะเร็งหลายประเภทอีกด้วย ซึ่งต่อมาในปี ค.ศ. 2014 แอนติบอดีต้านโปรตีน ลิแกนด์ PD-1 (ligand PD-1) ก็ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐฯ (FDA) ให้เป็นยาเพื่อการทดลองรักษามะเร็งต่อไป

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/oct61-10-1.php

Advertisements

0510 ตุลาคม 2561 คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์สามเณร จำนวน 91 รูป เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พร้อมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีกำหนดจัดงาน พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 8.15 – 8.50 น. ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้ขอเชิญบุคลากรและผู้ที่เข้าร่วมงานแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/oct61-10.php

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีมอบครุยวิทยฐานะผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องจรินทร์ยารัศมิ์ ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี

ในปีการศึกษา 2560 มีผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ทั้งหมด 7 ท่าน โดยผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของคณะวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.โทโยกิ โคซาอิ (Professor Emeritus Toyoki Kozai, Ph.D.) ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการพืช และศาสตราจารย์ ดร.ทิโมที วิลเลี่ยม ฟลีเกล (Professor Timothy William Flegel, Ph.D.) ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาดังกล่าว และได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติตลอดมา ในการนี้ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีและร่วมแสดงความยินดี โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี ได้เป็นผู้ขานรายชื่อและอ่านคำประกาศเกียรติคุณ รวมทั้งเชิญผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ทั้ง 2 ท่าน เข้ารับมอบครุยวิทยฐานะ โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.โทโยกิ โคซาอิ และศาสตราจารย์ ดร.ทิโมที วิลเลี่ยม ฟลีเกล จะเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยมหิดล วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561

19

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/sep61-18.php

10ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าวผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม ประตาป สิงหศิวานนท์ ชั้น 13 อาคารราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 3 กันยายน 2561 ซึ่งมีอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพิจารณาได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ถึง 2 รางวัล ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ผู้ได้รับรางวัลสาขาการวิจัย ด้วยผลงานการวิจัย เรื่อง “การสร้างสายพันธุ์ Modified Bordetella pertussis strains was recombinant Escherichia coli inansaan วัคซีน” ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันการเกิดที่กลับมาอุบัติซ้ำ โดยสร้างสายพันธุ์เชื้อโรคไอกรนที่ดัดแปลงพันธุกรรม (Engineered Bordetella pertus.sis) ให้สร้างแอนติเจนเพื่อใช้เป็นวัคซีนฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันในประชากรวัยหนุ่มสาวและผู้ใหญ่ รวมทั้งมีการสร้างสายพันธุ์ Escherichia coli ที่ผลิต Crm197 เพื่อใช้เป็นโปรตีนนําพา (Carrier Proteins) ในการผลิตวัคซีนชนิดคอนจูเกต (conjugate vaccine) ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

ด้าน ศาสตราจารย์อาวุโส ดร.นายแพทย์ นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อํานวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล และหัวหน้าหน่วยวิจัยด้านแคลเซียมและกระดูก คณะวิทยาศาสตร์ ก็คว้ารางวัลสาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรมไปด้วยผลงานเรื่อง “ผลิตภัณฑ์และ วิธีการเสริมแคลเซียมสําหรับแม่ที่อยู่ในระหว่างให้นมบุตร” ซึ่งผลงานนี้มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์สําหรับผู้หญิงระยะให้นมบุตร ตลอดจนพัฒนาวิธีการป้องกันการสูญเสียมวลแคลเซียมจากกระดูกของผู้หญิงระยะให้นมบุตรขึ้นมาโดยเฉพาะ ผ่านการพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบเครื่องดื่มเพื่อให้ รับประทานได้ง่ายและได้บ่อยครั้งต่อวัน โดยใช้ส่วนผสมของน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวและเกลือโซเดียมที่มีความเข้มข้น เหมาะสม เพื่อช่วยกระตุ้นกลไกการดูดซึมแคลเซียมในแม่ที่ให้นมบุตร ซึ่งพบว่ามีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการสูญเสียมวลแคลเซียมจากกระดูกของแม่ที่อยู่ในระหว่างให้นม และยังมีประสิทธิผลดีต่อความแข็งแรงของกระดูกของลูกที่เลี้ยงโดยนมจากแม่ที่ได้รับผลิตภัณฑ์ตามการประดิษฐ์นี้อีกด้วย

ทั้งนี้รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเกียรติและเป็นขวัญ กําลังใจแก่บุคลากรที่มีความวิริยะอุตสาหะและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพจนมีผลงานดีเด่นในสาขาต่างๆ โดยคัดเลือกจากผลงานของอาจารย์ นักวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการและประชาชน ซึ่งผู้ได้รับรางวัลจะได้รับเงินรางวัลจากมหาวิทยาลัย และได้เข้ารับพระราชทานรางวัลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ หอประชุมมหิดล สิทธาคาร

ซึ่งในโอกาสอันดีนี้ ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทั้ง 2 ท่าน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/sep61-3.php

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ. ดร.สิริพงษ์ ฐิตะมาดี หัวหน้าภาควิชา ดร.อดิศักดิ์ ร่มแสง และ ดร.นฤพัฒน์ หงษ์ดิลกกุล ต้อนรับ Prof.Usman Sumo Friend T., Chair of Bioinformatics, Faculty of Mathematics and Natural Sciences และ 12 นักศึกษาจาก Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Indonesia (UI) ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 โดยในการมาเยือนครั้งนี้ได้มีการหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการความร่วมมือด้านเทคโนโลยีชีวภาพระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย ในเชิงวิชาการและโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของ ดร.นฤพัฒน์ หงษ์ดิลกกุล และ Center for Emerging Bacterial Infections (EBI).

13

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/aug61-27.php

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ภายในพิธีประกอบด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน และนักศึกษาได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดีกันอย่างพร้อมเพรียง และเมื่อเวลา 08.05 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาถึงมณฑลพิธี ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 กล่าวถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมลงนามถวายพระพร ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ได้ตลอดทั้งวันอีกด้วย

11

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/aug61-10.php

02ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู้จัดตั้ง “โรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์” เพื่อจัดการศึกษาเตรียมแพทย์ และเตรียมประเภทวิชาอื่นๆ ขึ้นในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ซึ่งต่อมาได้ยกฐานะเป็นคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ “คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” ในปัจจุบัน โดยร่วมกับมูลนิธิร็อกกิเฟลเลอร์ ก่อสร้างอาคารบรรยาย และอาคารทดลองวิทยาศาสตร์ พร้อมอุปกรณ์วิจัยที่ทันสมัย นอกจากนี้ ยังได้ติดต่อขอความช่วยเหลือ จากองค์กรต่างประเทศอื่นๆ เพื่อขอความสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรและการวิจัย จนทำให้คณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นฐานปฏิบัติการวิจัยที่สำคัญที่สุดของประเทศ และของภูมิภาคในขณะนั้น ก่อนจะริเริ่มโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคเพื่อขยายโอกาสและเป็นการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของประเทศ โดยร่วมเป็นคณะกรรมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคหลายแห่งไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปัจจุบันเป็นเวลากว่า 99 ปี นับจากวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2462 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดกิจกรรมเสวนาพิเศษ Science Café ตอน รำลึกแบบเรียน ฉบับ 99 ปี อาจารย์สตางค์ เพื่อรำลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสร้างคุณูปการแก่วงการวิทยาศาสตร์การแพทย์ไทยไว้มากมาย โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2542-2550) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ประเสริฐ โศภน อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณพิสิฐ กุศลาไสยานนท์ อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งทั้ง 3 ท่านล้วนเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สตางค์ มาร่วมเสวนาเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญด้านวิชาการของอาจารย์สตางค์ งานวิจัยเมื่อแรกเริ่มของอาจารย์สตางค์ และความยากง่ายในการทำงานวิจัยด้วยเครื่องมือเครื่องใช้เมื่อ 60 ปี ก่อน รวมทั้งการเรียนการสอนในสมัยอาจารย์สตางค์ วิชาที่อาจารย์สตางค์เป็นผู้สอน รูปแบบและลักษณะการสอน ความพิเศษและน่าทึ่งของอาจารย์สตางค์ในมุมมองของลูกศิษย์ การทำให้คนเก่งมาเลือกเรียนวิทยาศาสตร์ ไปจนถึงวิสัยทัศน์ของอาจารย์สตางค์กับการเชื่อมโยงปัจจุบันและอนาคตในด้านการวางรากฐานวิทยาศาสตร์และวิจัยพื้นฐาน ที่ส่งผลถึงวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน ปิดท้ายด้วยอนาคตทางวิทยาศาสตร์ไทยผ่านสายตาของอาจารย์สตางค์ด้วยมุมมองของวิทยากรทั้ง 3 ท่าน พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมถามคำถามอื่นๆ ในวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 – 15.45 น. ณ ห้องประชุม N101 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ทั้งนี้ตลอดการเสวนา มีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live โดยสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/MahidolSC

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jul61-16-1.php