Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

02ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู้จัดตั้ง “โรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์” เพื่อจัดการศึกษาเตรียมแพทย์ และเตรียมประเภทวิชาอื่นๆ ขึ้นในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ซึ่งต่อมาได้ยกฐานะเป็นคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ “คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” ในปัจจุบัน โดยร่วมกับมูลนิธิร็อกกิเฟลเลอร์ ก่อสร้างอาคารบรรยาย และอาคารทดลองวิทยาศาสตร์ พร้อมอุปกรณ์วิจัยที่ทันสมัย นอกจากนี้ ยังได้ติดต่อขอความช่วยเหลือ จากองค์กรต่างประเทศอื่นๆ เพื่อขอความสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรและการวิจัย จนทำให้คณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นฐานปฏิบัติการวิจัยที่สำคัญที่สุดของประเทศ และของภูมิภาคในขณะนั้น ก่อนจะริเริ่มโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคเพื่อขยายโอกาสและเป็นการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของประเทศ โดยร่วมเป็นคณะกรรมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคหลายแห่งไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปัจจุบันเป็นเวลากว่า 99 ปี นับจากวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2462 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดกิจกรรมเสวนาพิเศษ Science Café ตอน รำลึกแบบเรียน ฉบับ 99 ปี อาจารย์สตางค์ เพื่อรำลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสร้างคุณูปการแก่วงการวิทยาศาสตร์การแพทย์ไทยไว้มากมาย โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2542-2550) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ประเสริฐ โศภน อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณพิสิฐ กุศลาไสยานนท์ อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งทั้ง 3 ท่านล้วนเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สตางค์ มาร่วมเสวนาเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญด้านวิชาการของอาจารย์สตางค์ งานวิจัยเมื่อแรกเริ่มของอาจารย์สตางค์ และความยากง่ายในการทำงานวิจัยด้วยเครื่องมือเครื่องใช้เมื่อ 60 ปี ก่อน รวมทั้งการเรียนการสอนในสมัยอาจารย์สตางค์ วิชาที่อาจารย์สตางค์เป็นผู้สอน รูปแบบและลักษณะการสอน ความพิเศษและน่าทึ่งของอาจารย์สตางค์ในมุมมองของลูกศิษย์ การทำให้คนเก่งมาเลือกเรียนวิทยาศาสตร์ ไปจนถึงวิสัยทัศน์ของอาจารย์สตางค์กับการเชื่อมโยงปัจจุบันและอนาคตในด้านการวางรากฐานวิทยาศาสตร์และวิจัยพื้นฐาน ที่ส่งผลถึงวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน ปิดท้ายด้วยอนาคตทางวิทยาศาสตร์ไทยผ่านสายตาของอาจารย์สตางค์ด้วยมุมมองของวิทยากรทั้ง 3 ท่าน พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมถามคำถามอื่นๆ ในวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 – 15.45 น. ณ ห้องประชุม N101 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ทั้งนี้ตลอดการเสวนา มีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live โดยสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/MahidolSC

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jul61-16-1.php

Advertisements

01นับเป็นเวลากว่า 47 ปี ที่ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ได้จากไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลและน้อมรำลึกถึงศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู้ก่อตั้งและคณบดีท่านแรกของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งถือเป็นการทำบุญในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดปีที่ 99 ของท่านอาจารย์สตางค์ (วันที่ 15 กรกฎาคม 2462) คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดพิธีทำบุญขึ้นในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยครอบครัวของอาจารย์สตางค์ ลูกศิษย์ แขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมพิธี ภายในงานประกอบด้วยพิธีสงฆ์และการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร จำนวน 9 รูป อีกทั้งนิทรรศการศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้รำลึกถึงอาจารย์สตางค์ ผู้สร้างคุณูปการแก่วงการวิทยาศาสตร์การแพทย์ไทยไว้อย่างมากมาย

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jul61-16.php

07นับเป็นครั้งที่สองแล้ว ที่โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน (โรงเรียนในเครือบีคอนเฮาส์แย้มสอาด) ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม STEM 1 DAY CAMP เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 87 คน และครูผู้ดูแลนักเรียน จำนวน 10 คน โดยมี รศ.ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ศาลายา เป็นวิทยากรการอบรม และ ผศ. ดร.นรินทร์ ณัฐวุฒิ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรร่วม โดยจัดกิจกรรม ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน เป็นโรงเรียนที่เคยมาร่วมกิจกรรมฯ แล้วเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

นักเรียนโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน มีความตั้งใจในการเรียนรู้ตามฐานกิจกรรมที่กำหนด นักเรียนได้ร่วมสนุกและเรียนรู้ ซึ่งเป็นไปตามตามพันธกิจของโรงเรียนที่เน้นการเป็นผู้นำด้านการเรียนรู้ และโรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ซึ่งนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมได้แก่ Inspiring Science Show, Engineering Focused STEM, STEM + Drug : Iodine for Life ,และกิจกรรม Walk Rally-Lab Tour. โดยกิจกรรมเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อสรรสร้างความคิด จุดประกายวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jul61-13.php

งานบริหารและธุรการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริการสู่ความเป็นเลิศ เน้นปลูกฝังความคิดเชิงบวกเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานบริการสู่ความเป็นเลิศ การทำงานเป็นทีม ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์จุลชัย จุลเจือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และบริการสู่ความเป็นเลิศมาเป็นวิทยากรการอบรม ในวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดการอบรม

ในการอบรมวิทยากรได้บรรยายถึงการให้บริการอย่างมืออาชีพ รวมถึงกลยุทธ์การให้บริการกับบุคคลแต่ละประเภท และการเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงกับรูปแบบการบริการในอนาคตได้อย่างชัดเจน ครอบคลุม โดยการยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่นำไปใช้ได้จริงทั้งในการทำงานและการดำเนินชีวิตประกอบการบรรยาย ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้ปฏิบัติงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการอบรมในครั้งนี้

13

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jul61-3.php

27 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในหัวข้อ “การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ตามหลักการ OBE” ณ ห้องประชุมสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท โดยมี ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ กล่าวเปิดงาน วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกนก บุญวงษ์ บรรยายในหัวข้อ รูปแบบของ มคอ.3 ที่เปลี่ยนไป รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สุภาวดี ประคุณหังสิต บรรยายในหัวข้อ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ดาสา บรรยายในหัวข้อ การวัดและประเมินผลแบบ Outcome-based assessment การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้สอน และผู้ประสานงานรายวิชาที่เข้าร่วมโครงการสามารถจัดทำ มคอ.3 และจัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องตามหลักการ Outcome Based Education (OBE) รวมถึงมีความเข้าใจหลักการที่สำคัญของการวัดและประเมินผล

27

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jun61-27.php

22ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับนักศึกษาแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมกันจัดงานสวดพระอภิธรรมศพอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร บางเขน

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศสิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานในพิธีได้วางพวงหรีดของคณะวิทยาศาสตร์ และจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แท่นพระอภิธรรม และเครื่องทองน้อย พระสงฆ์ทั้ง 4 รูปได้สวดพระอภิธรรม และกรวดน้ำให้พรตามลำดับ ในการนี้รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้กล่าวขอบคุณญาติอาจารย์ใหญ่ที่ได้ทำตามเจตจำนงของอาจารย์ใหญ่ในการเสียสละร่างของผู้เป็นที่รักมาเป็นอาจารย์ใหญ่ให้นักศึกษาแพทย์ได้ศึกษา จากนั้นเป็นพิธีวางพวงหรีดเคารพศพจากนักศึกษาแพทย์ทั้ง 3 สถาบัน การวางพวงหรีดจากผู้บริหารและผู้แทนจากทั้ง 3 สถาบัน

ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561 พิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา หรืออาจารย์ใหญ่ โดยในเวลา 9.30 น. เป็นการเชิญหีบศพเวียนรอบเมรุก่อนนำขึ้นตั้ง ณ จิตกาธาน โดยคณาจารย์และญาติแต่งชุดปกติขาว ตัวแทนนักศึกษา และตัวแทนญาติร่วมขบวนด้วย ในเวลา 10.00 น. ขบวนอัญเชิญเพลิงหลวงพระราชทานเดินทางมาถึง คณาจารย์และญาติที่สวมชุดปกติขาว ตัวแทนนักศึกษาและตัวแทนญาติร่วมตั้งแถวเพื่อรับเพลิงหลวงพระราชทาน จากนั้นเป็นการกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ตามด้วยพิธีทอดผ้าบังสุกุล เริ่มด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สุขุมาล จงธรรมคุณ ที่ปรึกษาคณบดีฝ่ายการคลัง ตามด้วยผู้แทนญาติ และประธานในพิธีโดย ศาสตราจารย์ ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูน รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ทอดผ้ามหาบังสุกุล และประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ จากนั้นญาติได้ขึ้นวางดอกไม้จันทน์ จากนั้นในเวลา 10.45 น. เป็นพิธีประชุมเพลิงโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ เป็นประธานในพิธี คณาจารย์และนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาหลักสูตรชีววิทยาการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนนักศึกษาบัณฑิตฯ ของภาควิชาฯ ได้ร่วมกันวางดอกไม้จันทน์เป็นการเคารพศพ และไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย

ในวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 7.00 น. ณ วัดพระศรีมหาธาตุฯบางเขน ได้มีการแปรธาตุและเก็บเถ้าอัฐิ เพื่อนำไปลอยอังคาร ณ ปากน้ำ โดยลงเรือที่ท่าน้ำสโมสรนายทหารสัญญาบัตร กองทัพเรือ จ.สมุทรปราการ เพื่อล่องเรือสู่ปากอ่าวไทย ก่อนที่จะการลอยอังคารเถ้ากระดูกของอาจารย์ใหญ่กลับสู่สายน้ำ คณาจารย์และนักศึกษาแพทย์ทั้ง 3 สถาบัน ล้วนสำนึกในพระคุณของอาจารย์ใหญ่ที่ท่านเสียสละร่างเป็นกายวิทยาทานเพื่อสร้างแพทย์ที่จะออกไปช่วยเหลือผู้ป่วยอีกนับหมื่นแสนคน ขอผลบุญกุศลหนุนนำให้ท่านอาจารย์ใหญ่ประสพสุขในสัมปรายภพ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jun61-15.php

 

ภาควิชาเคมี จัดพิธีทำบุญภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 9.15 – 13.00 น. ณ บริเวณโถงอาคารเคมี ชั้น 1 ในโอกาสต้อนรับปีใหม่ไทย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ภิญโญชีพ หัวหน้าภาควิชาเคมี เป็นประธานในพิธี ในงานประกอบด้วยพิธีสงฆ์จากวัดบวรนิเวศวิหาร การถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 9 รูป และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ อาคารเคมีทั้ง 6 ชั้น เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ภาควิชาเคมี อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภาควิชาเคมีทุกท่าน

11

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/apr61-4-1.php