Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘Open House’

19วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน Mahidol Open House เปิดบ้านมหิดล บ้านแห่งการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัด โดยภายในงานเปิดให้เข้าชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ชมการสาธิตการเรียนการสอนและแนะนำหลักสูตรการศึกษาของทุกคณะและวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ในช่วงเช้ามีพิธีเปิดงาน ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่างๆทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดที่มาร่วมงานเปิดบ้านมหิดลในครั้งนี้

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรม Open House 2016 Faculty of Science ณ อาคารวิทยาศาสตร์ 3 (SC3) และ 4 (SC4) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยเปิดให้นักเรียนสามารถเยี่ยมชมห้องทดลองวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากภาควิชาต่างๆ ได้แก่

ภาควิชาเคมี บริเวณใต้ตึก SC3-4
– กิจกรรมที่ 1 : เครื่องสำอางปลอดภัย?
– กิจกรรมที่ 2 :.Global Chemistry
– กิจกรรมที่ 3 : ทำเคสโทรศัพท์
– กิจกรรมที่ 4 : สอยไหม Polymer

ภาควิชาฟิสิกส์ ณ ห้อง SC4-208
– กิจกรรม1 : ไขปริศนาจากหยดเลือด
– กิจกรรมที่ 2 :. Magic of Electronics
– กิจกรรมที่ 3 : แบบจำลองการระบาดของโรคและการดื้อยา
– กิจกรรมที่ 4 : Plasma jet
– กิจกรรมที่ 5 : แกรฟีนอิเล็กทรอนิคส์

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ บริเวณทางเดินตั้งแต่ห้อง R3-2 ถึงห้อง R3-7 โถงบันไดหน้าห้อง R3-4 ห้องเรียน SC4-307 ห้องปฏิบัติการ R3/4
– กิจกรรม Finding Biotechnology

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ณ ห้อง SC3-303
– กิจกรรมที่ 1 : MATH DAY คิดกันสองวันก็ได้
– กิจกรรมที่ 2 : Actuarial Dice/Skunk

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ณ ห้อง SC3-201 และ R2/1
– กิจกรรมที่ 1 : ต้นไม้ในตำราที่คุณไม่เคยเห็น
– กิจกรรมที่ 2 : ภูมิแพ้ไม่ยอมแพ้
– กิจกรรมที่ 3 : พืชจิ๋วในขวดและในไนโตรเจนเหลว

ภาควิชาชีววิทยา ณ ห้อง SC3-304
– กิจกรรมที่ 1 : เปิดโลกสิ่งมีชีวิต
– กิจกรรมที่ 2 : “หยุด” ซื้อขาย…นางอายไม่ใช่สัตว์เลี้ยง
– กิจกรรมที่ 3 : รากกู้โลก

ภาควิชาจุลชีววิทยา ณ ห้อง SC3-300
– กิจกรรมที่ 1 : ทายนิสัยจากหมู่เลือด
– กิจกรรมที่ 2 : องครักษ์ประจำตัว
– กิจกรรมที่ 3 : ไวรัสวิทยา
– กิจกรรมที่ 4 : ฮีโรตัวจิ๋ว
– กิจกรรมที่ 5 : วายร้ายตัวจิ๋ว

ภาควิชาเภสัชวิทยา ณ ห้อง SC4-200
– กิจกรรมที่ 1 : รักษ์มือ ลดโรค
– กิจกรรมที่ 2 : อุ่นใจเมื่อใช้ยารักษาโรคอย่างปลอดภัย

ภาควิชาสรีรวิทยา ณ ห้อง SC3-203
– กิจกรรมพลังยอดมนุษย์

ภาควิชาพยาธิชีววิทยา ณ ห้อง SC3-308
– กิจกรรมสไลด์…เด้อ

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ณ ห้อง SC3-204
– กิจกรรม Anatomy Fantasy

ภาควิชาชีวเคมี ณ ห้อง SC4-207
– กิจกรรมที่ 1 : บันได DNA
– กิจกรรมที่ 2 : การสกัด DNA

หน่วยสหสาขา ณ ห้อง SC3-301
– กิจกรรมวัสดุอัจฉริยะและนาโนเทคโนโลยี

ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศ พาหะและโรคที่นำโดยพาหะ ณ ห้อง SC2-241
– กิจกรรมที่ 1 : มหัศจรรย์ชีวิตยุง
– กิจกรรมที่ 2 : ทำหมันยุงลายลด 4 โรค

ศูนย์วิจัยพัฒนาและฝึกอบรมเทคโนโลยีชีวภาพของแมลงระดับภูมิภาค (RCIB) ณ ศูนย์วิจัยพัฒนาและฝึกอบรมเทคโนโลยีชีวภาพของแมลงระดับภูมิภาค (RCIB) และ SC1
– กิจกรรม Insect Innovation for ASEAN’s Eco-products

หน่วยวิจัยแคลเซียมและกระดูก ณ ห้อง SC3-203
– กิจกรรมปาเป้าเล่าเรื่องแคลเซียม

หน่วยวิจัยพลังงานยั่งยืนและวัสดุสีเขียว บริเวณใต้ตึก SC3-4
– กิจกรรมรอบรู้วิทย์ยั่งยืน

หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมพื้นผิว ณ ห้อง SC4-100
– กิจกรรม The miracle of surface

หน่วยพัฒนาธุรกิจ บริเวณใต้ตึก SC3-4
– กิจกรรมทดสอบสารปรอทในเครื่องสำอาง

Science Inter Mahidol University ณ ห้องคอมพิวเตอร์ SC3-200
– กิจกรรมแนะนำหลักสูตรนานาชาติ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นอกจากนี้ที่อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพื้นที่สำหรับการแนะแนวทางเข้าสู่มหาวิทยาลัยมหิดลในระบบต่างๆ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ได้ร่วมจัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ ให้กับครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจ โดยได้รับความสนใจให้การมาเยี่ยมชมและสอบถามรายละเอียดเป็นจำนวนมาก

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/nov59-4.php

โฆษณา

Read Full Post »

01 เมื่อวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรม MUSC Open House ภายใต้งานมหิดลวิชาการ 2558 ณ อาคารวิทยาศาสตร์ 3 (SC3) และ 4 (SC4) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รองศาสตราจารย์ นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2558 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะต่าง ๆ ทั้งวิทยาเขตศาลายา พื้นที่พญาไท วิทยาเขตกาญจนบุรี วิทยาเขตนครสวรรค์ และวิทยาเขตอำนาจเจริญ

            บรรยากาศภายในงานคึกคัก เต็มไปด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมกิจกรรม ชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ นิทรรศการแนะแนวการประชาสัมพันธ์หลักสูตรทั้งไทยและนานาชาติ ร่วมสนุกสนานการถาม-ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เกมส์วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยมีนักเรียนเข้าร่วมมากกว่า 1,000 คนต่อวัน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2558/nov58-6.htm

Read Full Post »

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

21

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2557/aug57-27.htm

Read Full Post »

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง L 01 ศาสตราจารย์ ดร. ศกรณ์ มงคลสุข คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน Open House ครั้งที่ 20 หลังจากนั้น รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ สุชธนะ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายพิเศษเรื่อง แนะแนวสู่รั้ว มหิดล 56

ภายในงาน นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ได้พบกับกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์มากมาย ชมการ สาธิตการทำวิจัยในห้องปฏิบัติการจริง ร่วมสืบค้นคดีจากการจำลองเหตุการณ์ ด้วยนิติวิทยาศาสตร์ สัมผัสอาจารย์ใหญ่ ร่วมเล่นเกมส์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชิงรางวัล และการแข่งขัน วิทยประลองยุทธ์ ตอน “รถอัจฉริยะ” ชิงเงินรางวัลกว่า 20,000 บาท

ปีนี้มีผู้ให้ความสนใจ ประมาณ 4,000 คน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2555/aug55-15.htm

Read Full Post »