Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สมาคมประกันชีวิตไทย ณ ห้องประชุม 601 สมาคมประกันชีวิตไทย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรคู ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นางนุสรา บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย และนายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย โดยการลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาและผลิตบุคลากรประกันชีวิต มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ เป็นผู้ที่สามารถแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข่าวสารอันเกี่ยวกับธุรกิจประกันชีวิต ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพต่อไป

07

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/dec60-19.php

Advertisements

01ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ ได้มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก ก่อนจะร่วมพิธีตักบาตรอาหารแห้งบริเวณหน้าอาคารศิริวิทยา ต่อด้วยพิธีเจริญชัยมงคลคาถาและประพรมน้ำพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ที่ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/dec60-18.php

02ขอแสดงความยินดี กับ Miss Mon Myat Swe และ Miss Tin Htet Htet Lynn นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การดูแลของ ผศ. ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ ภาควิชาฟิสิกส์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 “Innovation Award” from the Entrepreneurship Startup Competition Myanmar 2017 มูลค่ารางวัล 2,480,000 จ๊าดพม่า (MMK) หรือ ประมาณ 59,349.53 บาทไทย (THB) โดยทั้งสองคนได้ Pitch Idea หัวข้อ “Smart Pillow and Smart bed sheet” จากการแข่งขันผู้ประกอบการเมียนมาร์ 2017 ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสุขภาพและระบบนิเวศในพม่า เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ทั้งคู่ได้นำผลงานนวัตกรรมที่เกิดจากการศึกษาวิจัยในระดับปริญญาโทที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไปนำเสนอในการแข่งขันระดับประเทศของเมียนมาร์ ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรม SKY STAR ที่กรุงย่างกุ้ง ซึ่งถือเป็นนักศึกษาที่นำความภาคภูมิใจมาสู่ทั้งมหาวิทยาลัยมหิดล และประเทศบ้านเกิด อีกทั้งยังเป็นเหมือนทูตมิตรภาพ ที่ช่วยส่งเสริมการเชื่อมความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ ผ่านโครงการทุนการศึกษาของรัฐบาลไทย โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งทุนการศึกษาวิจัยบางส่วนจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เช่นกัน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/dec60-1.php

ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 โดยมีรองศาสตราจารย์ สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ประธานในพิธี กล่าวแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพวงมาลัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ก่อนนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรผู้ร่วมงานร้องเพลง “ในหลวงของแผ่นดิน” ด้วยจิตน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และความกระจ่างในใจของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าว่าตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และอุทิศทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างหนักเพื่อความผาสุกของพสกนิกรชาวไทยมาเป็นเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์

นอกจากนี้ คณบดียังได้ปลูกต้นขนุนไพศาลทักษิณ ซึ่งเป็นพันธุ์ขนุนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระกระแสรับสั่งให้โครงการส่วนพระองค์เก็บรักษาต้นขนุนพันธุ์นี้ไว้โดยนำมาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นพันธุ์ที่ปลูกอยู่ด้านหลังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยในพระราชพิธีต่างๆ เจ้าพนักงานพระราชพิธีจะนำน้ำหลังการประกอบพระราชพิธีที่ทรงหลั่งทักษิโณทก มาเทที่โคนขนุนนี้เป็นประจำ ทั้งนี้เพื่อให้ต้นขนุนไพศาลทักษิณได้เติบใหญ่ เสริมความเป็นสิริมงคลและเกื้อหนุนให้คณะวิทยาศาสตร์ มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป.

09

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/dec60-4.php

01ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 และมีมติเป็นเอกฉันท์ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ มีผลงานโดดเด่นด้านการสอน และการถ่ายทอดความรู้ มีงานวิจัยที่ดีเด่น พร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และนักศึกษาสืบต่อไป

โดยในปีนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ทั้งนี้ได้มีพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบโล่รางวัลเกียรติยศ สลักนามนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นเกียรติแก่อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ในการประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 เรื่อง “กระทรวงอุดมศึกษาแก้ปัญหาการศึกษาได้จริงหรือ” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในการนี้ อาจารย์ ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีในพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบโล่รางวัลเกียรติยศในครั้งนี้ด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง มีผลงานที่โดดเด่นทั้งในด้านการเรียนการสอน อาจารย์ได้พัฒนาการเรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถเข้าใจเนื้อหาวิชาที่เรียน มีความสุขในการศึกษาเรียนรู้ และสามารถนำสิ่งที่เรียนไปประยุกต์ใช้ทั้งในการศึกษาต่อ การทำวิจัย หรือในการทำงาน ในด้านการวิจัย อาจารย์เป็นผู้ทำงานวิจัยทางเคมี เคมีอินทรีย์ ออกแบบโมเลกุลและพัฒนากระบวนการและเครื่องมือในการสังเคราะห์เพื่อให้ได้สารที่มีฤทธิ์ทางยาหรือวัสดุอินทรีย์ชนิดใหม่ โดยมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ 20 เรื่อง นอกจากนี้ในด้านการบริหารวิชาการ  รองศาสตราจารย์ ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง ได้เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนและสังคมผ่านโครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในโอกาสต่างๆ เช่น การบรรยายสาธิต “มาสนุกกับเคมีกันเถอะ” การริเริ่มโครงการ “วิทยประลองยุทธ” ของคณะวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ที่คณะวิทยาศาสตร์ การบรรยายทางวิทยาศาสตร์ในโครงการ Thai Science Camp การบรรยายทางวิทยาศาสตร์เคมีให้แก่เยาวชนผู้พิการทางสายตา การเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านทางสื่อโทรทัศน์ เป็นต้น

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/nov60-24.php

 

02วันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ เป็นตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 13th QS-APPLE Conference and Exhibition และเป็นผู้นำเสนอผลการศึกษาทักษะที่นักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ Mahidol University Backpacking Scholarship ณ เมืองไทชุง ประเทศไต้หวัน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/nov60-21.php

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 59 ปี โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 (วันสถาปนาจริง 21 ตุลาคม) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. พิธีสักการะรูปหล่อ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข คณบดีท่านแรกผู้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ หลังจากนั้นใน เวลา 10.00 น. ให้จัดให้มีพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)

นอกจากนี้ ในเวลา 11.30 น. ณ ห้อง L01 จัดให้มีการแสดงปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 24 หัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทย 4.0” โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559-2560 รวมทั้งสิ้น 7 ราย ได้แก่

ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2559 ได้แก่

 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มาลียา เครือตราชู
  ที่ปรึกษาภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ดร. ทพญ.ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร
  ที่ปรึกษาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร
  ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ
 4. ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ์
  ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2560 ได้แก่

 1. นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์
  ข้าราชการบำนาญ กรมทรัพยากรธรณี
 2. ศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ชินะโชติ
  นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย และ Research Platform Leader, ศูนย์นวัตกรรม (Global Innovation Incubator) บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 3. ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รวมทั้งได้จัดพิธีแสดงความยินดีแก่ คณาจารย์ บุคลากร ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้ที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติอีกด้วย

51

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/nov60-15.php