Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

02วันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ เป็นตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 13th QS-APPLE Conference and Exhibition และเป็นผู้นำเสนอผลการศึกษาทักษะที่นักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ Mahidol University Backpacking Scholarship ณ เมืองไทชุง ประเทศไต้หวัน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/nov60-21.php

Advertisements

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 59 ปี โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 (วันสถาปนาจริง 21 ตุลาคม) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. พิธีสักการะรูปหล่อ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข คณบดีท่านแรกผู้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ หลังจากนั้นใน เวลา 10.00 น. ให้จัดให้มีพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)

นอกจากนี้ ในเวลา 11.30 น. ณ ห้อง L01 จัดให้มีการแสดงปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 24 หัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทย 4.0” โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559-2560 รวมทั้งสิ้น 7 ราย ได้แก่

ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2559 ได้แก่

 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มาลียา เครือตราชู
  ที่ปรึกษาภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ดร. ทพญ.ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร
  ที่ปรึกษาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร
  ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ
 4. ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ์
  ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2560 ได้แก่

 1. นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์
  ข้าราชการบำนาญ กรมทรัพยากรธรณี
 2. ศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ชินะโชติ
  นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย และ Research Platform Leader, ศูนย์นวัตกรรม (Global Innovation Incubator) บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 3. ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รวมทั้งได้จัดพิธีแสดงความยินดีแก่ คณาจารย์ บุคลากร ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้ที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติอีกด้วย

51

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/nov60-15.php

 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปีสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสโมสรผู้ปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์ ได้ปลูกต้นดาวเรืองเรียงรายโดยรอบรั้วด้านหน้าคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “ถวายอาลัยจากดวงใจราษฎร์ แด่องค์มหาราชแห่งแผ่นดิน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมีการถวายภัตตาหารเช้าแก่พระสงฆ์ และพิธีพระพุทธมนต์ ณ ห้องประชุม K103 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ก่อนที่ คณะผู้บริหาร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศสิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งคณาจารย์ และบุคลากร จำนวน 196 คน ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท จากนั้นจึงนำต้นดาวเรือง อันเป็นดอกไม้สีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ ถวายต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์แทนความอาลัยจากปวงราษฎร์ และพร้อมใจยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยมาตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ท่าน

21-1

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/oct60-12.php

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาริสา พลพวก ภาควิชาจุลชีววิทยา ในโอกาสได้รับทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Women in Science) ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยความร่วมมือกับสำนักเลขาธิการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้จัดงานแถลงข่าวและพิธีมอบทุนขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

17

ภาพงานแถลงข่าว : http://science.mahidol.ac.th/th/activity/sep60-21-1.php
ภาพงานพิธีมอบทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย :http://science.mahidol.ac.th/th/activity/sep60-21-2.php

03 (1)ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เชิญ CASACT ซึ่งเป็นสมาคมประกันวินาศภัยระดับโลกมาจัดอบรมเรื่อง “An Introduction to the Actuarial Profession” ในวันที่ 20 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้อง B-201 อาคารชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

กิจกรรมภายในงานมี Alex Lei และ Ruan van Rensburg สองนักคณิตศาสตร์ประกันภัยมืออาชีพ ระดับ Fellow of the Casualty Actuarial Society และ Michael Chou ผู้ดำรงตำแหน่ง CAS International Relations Manager มาบอกเล่าถึงเรื่องราวอาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย บทบาทและความสำคัญของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงความก้าวหน้าในสายงาน และช่องทางการศึกษาต่อในสาขาคณิตศาสตร์ประกันภัยในต่างประเทศ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเรื่องการก้าวสู่อาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย และสาขาอื่นๆ จำนวนไม่น้อย

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/sep60-20-2.php

03ในวันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดพิธีปฐมนิเทศและพบอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาทุนโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ ห้อง L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย พญาไท เพื่อชี้แจงข้อปฏิบัติของนักศึกษาทุนโครงการพิเศษ พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุนโครงการพิเศษได้หารือกับอาจารย์ที่ปรึกษา

กิจกรรมภายในงานได้รับความสนใจจากนักเรียนทุนเป็นจำนวนมาก มีการกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาทุนโครงการพิเศษโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ตั้งประดับกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และ กล่าวรายงานพิธีเปิด รวมถึงแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาทุนพร้อมทั้งชี้แจงข้อปฏิบัติของนักศึกษาทุนโครงการพิเศษ โดยอาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ นอกจากนี้ยังมีการเสวนาพิเศษเรื่อง “กระตุ้นให้เกิดไฟ มีแรงใจเดินหน้าต่อ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อนจะให้นักศึกษาทุนได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาของตนเอง

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/sep60-20-1.php

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ด้วยพระปรีชาสามารถพัฒนาสยามประเทศให้เจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศ ทรงรับเอาศิลปวิทยาการและความคิดสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการปกครองประเทศ ด้วยเหตุนี้องค์การ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก จึงได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณของพระองค์ให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้วยพระราชกรณียกิจและพระเกียรติคุณนานัปการ โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านดาราศาสตร์ โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 07.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ปฏิบัติงาน เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 เพื่อยกย่องสดุดีพระเกียรติยศของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” นอกจากพิธีถวายราชสักการะแล้ว ยังมีการจัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นสำนึกและเสริมสร้างความเข้าใจให้ประชาชนในทุกระดับได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการพัฒนาฐานะของประเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

05

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/aug60-18.php