Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘แนะแนวการศึกษา’

01 (1) เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11.00 – 13.30 น. งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ ร่วมกับงานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรม MUIDS COLLEGE FAIR ณ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อแนะนำหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรปกติในระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีอาจารย์ผู้ให้คำแนะนำได้แก่ ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล ดร.พหล โกสิยะจินดา ดร.ณัฐนรงค์ ขจรศักดิ์สุเมธ ดร.Christopher Brooke Smith ดร.กรกนก บุญวงษ์ ดร.ไพโรจน์ สถิรคู พร้อมด้วยทีมงานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ และทีมงานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา โดยทางคณะฯ มีหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีทั้งหมด 5 สาขา ได้แก่ BIOMEDICAL SCIENCE, MATERIALS AND NANO ENGINEERING, BIORESOURCES AND ENVIRONMENTAL BIOLOGY, INDUSTRIAL MATHEMATICS และ ACTUARIAL SCIENCE บรรยากาศของกิจกรรมเป็นไปอย่างคึกคัก มีการสอบถามข้อมูลรายละเอียด พร้อมทั้งแจกของที่ระลึก ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก ทั้งในหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรปกติ โดยมีนักเรียนและผู้ปกครองที่ให้ความสนใจกว่า 200 คน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2558/nov58-10.htm

Advertisements

Read Full Post »

05วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องเทพธิดา โรงแรมพิมาน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ และงานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การนำของงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแนะแนวสู่รั้วมหิดล โดยมีนายแพทย์เกษตร อมันตกุล รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน ดร.ระพี บุญเปลื้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้ดำเนินรายการและร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจาก ครู ผู้ปกครองและนักเรียน เข้าร่วมงานกว่า 500 คน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2558/nov58-9.htm

Read Full Post »

04เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 รองศาสตราจารย์วัฒนา วีรชาติยานุกูล รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์ บัณฑิตศึกษา และพัฒนาหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมผู้ปฏิบัติงาน จาก งานแพทย์ศาสตร์ฯ งานประชาสัมพันธ์ฯ และงานการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวทางสู่รั้วมหิดล เพื่อประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 ที่นำทีมโดยงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องสังขละบุรี โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับคณะสถาบันต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเริ่มด้วยการบรรยายแนะแนวทางสู่รั้วมหิดล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา วิบูลย์จันทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อด้วย การแนะนำหลักสูตรของคณะต่างๆ โดยมี ดร.ระพี บุญเปลื้อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ นอกจากนี้ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ วัฒนา วีรชาติยานุกูล ได้พูดคุยประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์ อีกด้วยและได้นำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทั้งภาษาไทย และนานาชาติ ไปเผยแพร่ พร้อมตอบข้อซักถามแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าเยี่ยมชมบูธ ซึ่งมีนักเรียนจากจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ที่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 1,000 คน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2557/nov57-7.htm

Read Full Post »

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก บุญวงษ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ อาจารย์ศิรวิทย์ สิตปรีชา ภาควิชาชีววิทยา และ อาจารย์วิทูร ชื่นวชิรศิริ ภาควิชาฟิสิกส์ ได้ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม (Bilingual School) เขตสายไหม กรุงเทพฯ เพื่อเชิญชวนน้อง ๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้เข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากน้อง ๆ นักเรียนเข้าร่วมฟังการแนะแนวกว่า 120 คน

11

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2555/nov55-27.htm

Read Full Post »

วันที่ 24 กันยายน 2551 วันมหิดล

ขอเชิญชมนิทรรศการ และกิจกรรมแนะแนวการศึกษา “สู่รั้วมหาวิทยาลัยมหิดล 52” ตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 น. ณ บริเวณลานตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6 ภายในบริเวณงาน Health Festival มหิดลเครือข่ายพญาไท ร่วมใจสร้างเสริมสุขภาพ

Read Full Post »