Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘เทศน์มหาชาติ’

PR_0212522 ธ.ค. 52

ขอเชิญร่วมฟังเทศน์มหาชาติ 3 ธรรมาสน์ สมทบทุนโครงการ สร้างพระพุทธรูปประจำคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระราชบิดา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี แห่งการพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล เวลา 12.30 – 16.30 น.ณ ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดย ชมรมอาสาธรรม ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์

[ รายละเอียดเพิ่มเติม ]

โฆษณา

Read Full Post »

วันพุธที่ 28 มกราคม 2552

mahachart

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเทศน์มหาชาติ เพื่อสมทบทุนการศึกษา และถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระราชบิดา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อจัดหาทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และสืบทอดพระพุทธศาสนา และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท เวลา 13.30-16.30 น.

ขอเชิญร่วมทำบุญโดยการเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ หรือร่วมทำบุญตามศรัทธา ได้ที่ งานการศึกษา โทร. 0-201-5054 โทรสาร 0-2354-7143

[ รายละเอียดโครงการ ]

Read Full Post »