Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘สตางค์ มงคลสุข’

เมื่อวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.15 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวาระครบรอบ 56 ปี เริ่มต้นด้วยพิธีวางพวงมาลัยรำลึกคุณูปการสักการะรูปหล่อศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข ณ ตึกเคมี จากนั้นพิธีทำบุญและถวายภัตตาหารเพล แก่พระสงฆ์จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม จำนวน 9 รูป ส่วนในช่วงบ่ายได้จัดแสดงปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 21 ในหัวข้อ หัวข้อ “นักวิทยาศาสตร์ช่วยชาติได้อย่างไร” โดย ศาสตราจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี อีกทั้งรับชม การแสดงจากนักร้อง SC Chorus หลังจากนั้น เข้าสู่พิธีการแสดงความยินดี แก่ผู้ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2557 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. บรรจบ ศรีภา หัวหน้าศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกด้านการวิจัยและการควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2556 ศาสตราจารย์ ดร. พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ หัวหน้าศูนย์ความร่วมมือการวิจัยไข้หวัดใหญ่ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร คณบดี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้น เป็นการแสดงความยินดีแก่บุคลากร และนักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติในระดับชาติและนานาชาติ การมอบรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ประจำปี 2557 การมอบรางวัลนักศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น นักศึกษาแพทย์ดีเด่น นักศึกษาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม วิทยานิพนธ์ดีเด่น นำเสนอผลงานวิชาการ ในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งนี้ งานนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล คณบดีคณะต่าง ๆ ร่วมแสดงความยินดี โดยมีแขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญและร่วมงานแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 56 ปี คณะวิทยาศาสตร์ฯ จำนวนกว่า 600 คน http://www.sc.mahidol.ac.th/56thMUSC

 – ปาฐกถา ศ.ดร. สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 22 http://iptv.mahidol.ac.th/topic/14956 (รับชมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมหิดล)

– สไลด์ประกอบการบรรยาย (.ppt)

:: ชมภาพบรรยากาศภายในงานเพิ่มเติม ::

21102014

http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2557/oct57-21.htm

โฆษณา

Read Full Post »

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลและน้อมรำลึก ถึงพระคุณของ ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข ผู้ก่อตั้ง และคณบดีท่านแรก ในวาระ 94 ปี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีฯ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีด้วย อาทิ ศาสตราจารย์ ดร. พรชัย มาตังคสมบัติ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ โศภน รองศาสตราจารย์ ดร. รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศพิน ภูมิรัตน์ คุณพิสิษฐ์ กุศลาไสยยานนท์ ศาสตราจารย์ มนัส พรหมโคตร พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน และนักศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีกว่า 300 คน

พร้อมกันนี้ ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ทุนต่อเนื่องคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ทุน “ด้วยรักและผูกพัน” โดยสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทุน “สานฝัน ปันน้ำใจ สู่สังคม” โดยองค์กรเภสัชกรรม และทุน “ศิษย์เก่าเคมี” รวมทั้งสิ้น 41 ทุน

39

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2556/jul56-10.htm

Read Full Post »

กิจกรรมเฉลิมฉลอง 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ::
พุธที่ 22 ตุลาคม 2551 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้อง L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ ถนนพระรามที่ 6


ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง ปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 16 ในหัวข้อ :

  • แนวทางเพิ่มสมรรถนะการวิจัยเชิงพาณิชย์สำหรับประเทศไทย โดย คุณศิววงศ์ จังคศิริ อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมฯ ผู้มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับการพัฒนาภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ
  • Life Sciences Translational Research – Challenges and Opportunities โดย Prof. Ram Sasisekharan นักวิทยาศาสตร์ผู้โด่งดังในสาขา Glycomics จากสถาบัน MIT สหรัฐอเมริกา และเป็นผู้ก่อตั้ง Momenta Pharmaceuticals Inc. ซึ่งเป็นบริษัทที่นำผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มาประกอบธุรกิจจนประสบความสำเร็จอย่างมาก

[ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานทางออนไลน์ ได้ที่นี่ ]

Read Full Post »