Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘ระบบโควต้า’

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2553 (วิทยาเขต พื้นที่ เยาวชนดีเด่น) และโครงการความถนัดทางวิชาชีพ

ตั้งแต่ 3 สิงหาคม – 30 กันยายน 2552
รับสมัครทางออนไลน์ที่ http://www.mahidol.ac.th/admission/quota2010/

โฆษณา

Read Full Post »

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี “ระบบโควตา ปี 2552”
(วิทยาเขต พื้นที่ เยาวชนดีเด่น) และโครงการความถนัดทางวิชาชีพ
เริ่มรับสมัครรับสมัคร ทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่่ 11 สิงหาคม – 3 ตุลาคม 2551

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่เว็บไซต์ Ungergraduate Quota Admission 2009

Read Full Post »