Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง’

03เมื่อวันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้ให้การต้อนรับบุคลากรและผู้ป่วยของกลุ่มโรงพยาบาลกลางวัน สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 18 ท่าน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ Bio Geo Path โดยมี ดร.ณัฐพล อ่อนปาน ภาควิชาชีววิทยา เป็นวิทยากร ทั้งในภาคบรรยาย และภาคสนามในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ทั้งนี้ ผู้ป่วยจิตเวชได้ให้ความสนใจและมีข้อซักถามกับวิทยากรหลากหลายด้าน ตื่นตากับโลกจำลองเป็นอย่างมาก และถือว่าเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2557/apr57-8.htm

Advertisements

Read Full Post »

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.30 น. นักศึกษาจากชมรมวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 12 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง Bio Geopath ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) โดยมี ดร.ณัฐพล อ่อนปาน อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา บรรยายภาคภาษาอังกฤษประกอบการนำชม ณ ห้อง K101 ก่อนชมเส้นทางศึกษาชีววิทยาและธรณีศาสตร์ และหลังจากชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง Bio Geopath ในยุคต่าง ๆ แล้ว จึงให้น้อง ๆ ได้แสดงฝีมือการออกแบบและวาดภาพโลกในยุค Jurassic park ในแบบของตัวเองด้วย

Untitled-1

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2556/may56-17.htm

Read Full Post »

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555 เวลา 14.00 น. ดร.ณัฐพล  อ่อนปาน อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง Bio-Geo Path (เส้นทางชีวะ-ธรณี) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน) เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยออนไลน์ (www.sac.or.th/databases/museumdatabase)

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2555/jul55-27.htm

Read Full Post »