Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘ปัจฉิมนิเทศ’

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบรรยาย L02 อาคารเรียนรวมตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร. ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณาจารย์จากภาควิชาต่างๆ เข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต เพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 โดยท่านคณบดีได้ให้โอวาทและกล่าวแสดงความยินดีในการสำเร็จการศึกษาว่า “เป็นเรื่องที่ดีมากที่พวกเราได้จบการศึกษาจากสถานที่ที่ดีอย่างคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ที่นี่สร้างคนเก่ง คนดี สถานที่แห่งนี้สอนให้เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับเพื่อน สิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งจะช่วยทำให้พวกเราทุกคนมีความพร้อมที่จะออกไปเผชิญกับโลกภายนอก อาจารย์เชื่อว่าพวกเราทุกคนสามารถเผชิญกับสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของพวกเราได้ ขอให้ทุกคนโชคดีและยินดีด้วย ที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของคณะเรา” รองศาสตราจารย์ ดร.สุดา เรียงโรจน์พิทักษ์ ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวแสดงความยินดีและเชิญชวนบัณฑิตเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมฯ โดยได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “เราก็คือครอบครัวเดียวกัน แม้จะจบไปแล้วก็ยังสามารถกลับมาเยี่ยมกันได้อีก ไม่ว่าเมื่อไรคณะวิทยาศาสตร์ก็พร้อมที่จะต้อนรับพวกเธอกลับมา ขอให้ทุกคนโชคดีกับเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้” รวมทั้งรองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์ บัณฑิตศึกษาและพัฒนาหลักสูตร ได้กล่าวแสดงความยินดีและมอบข้อคิดให้กับบัณฑิตทุกคนว่า “ประเทศชาติต้องการความร่วมมือจากพวกเราทุกคน ช่วยกันพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ให้เทียบเท่านานาชาติ จะได้ไม่มีใครสามารถดูถูกพวกเราว่าเราทำไม่ได้ ขอให้ทุกคนตั้งใจ” จากนั้น คณาจารย์มอบของที่ระลึกให้กับบัณฑิตพร้อมทั้ง ร่วมถ่ายภาพหมู่ในชุดครุย บริเวณสนามหญ้าข้างตึกเคมี งานนี้สร้างความภาคภูมิใจให้กับคณาจารย์และบัณฑิตอย่างมาก

29

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2558/aug58-30.htm

โฆษณา

Read Full Post »

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 เวลา 15.10 น. ณ ห้อง L01 อาคาเรียนรวม ตึกกลม ศาสตราจารย์ ดร. ศกรณ์ มงคลสุข คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ด้วยรักและผูกพัน” นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาจากศูนย์แพทย์ฯ นักศึกษาจากคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล และนักศึกษาจากคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมทั้งให้โอวาท ซึ่งกิจกรรมนี้จัดโดยความร่วมมือของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 เริ่มจากพิธีขอบพระคุณ และอำลาคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ต่อด้วยกิจกรรม “ด้วยรักและผูกพัน” โดยนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ร่วมร้องเพลงให้แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปี ที่ 3 ปิดท้ายด้วยกิจกรรมสันทนาการสานความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วย “ความรัก ความผูกพัน ความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้อง ความเป็นศิษย์อาจารย์”

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2555/sep55-20.htm

Read Full Post »

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 เวลา 9.30 น.  ศาสตราจารย์ ดร. ศกรณ์  มงคลสุข คณบดี  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณาจารย์ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศแก่มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต เพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดีในโอกาสจบการศึกษา ประจำปี 2554 โดยท่าน คณบดีได้กล่าวให้ปัจฉิมโอวาทความตอนหนึ่งว่า “…ขอให้บัณฑิตมีความสุข ความเจริญ มีหน้าที่การงานที่ดี คิดอะไรสมหวังทุกประการ และหวังว่าบัณฑิตทั้งหลายให้ความสำคัญกับสมาคมศิษย์เก่า อันเป็นช่องทางที่ท่านทั้งหลายจะกลับมาพัฒนาคณะฯเราต่อไป”

จากนั้นคณาจารย์มอบของที่ระลึก อันได้แก่ แก้วน้ำ และ พวงกุญแจ พร้อมทั้งร่วมถ่ายภาพหมู่ในชุดครุย บริเวณสนามหญ้าข้างตึกเคมี

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2555/jul55-2.htm

Read Full Post »