Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘ปฐมนิเทศนักศึกษา’

เมื่อวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม L02 อาคารเรียนรวม (ตึกกลม) คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท โดย ศาสตราจารย์ ดร. ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโครงการพิเศษ จำนวน 250 คน ประจำปีการศึกษา 2555 หลังจากนั้น นักศึกษาฯ เข้าร่วมฟังการเสวนา Science Café เรื่อง Higgs Boson หรือ “อนุภาคพระเจ้า” จิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้าย ของการกำเนิดจักรวาล

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2555/jul55-11-3.htm

โฆษณา

Read Full Post »

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข ศาสตราจารย์ ดร. ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสนี้ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ นางสาวศรันยา ธนิกกุล และ นายปุณณเมธ สังข์ทองชนก นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และบริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ นายวรพันธ์ ชิวธนาสุนทร นักศึกษาชั้นปีที่ 1 อีกด้วย

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2555/jun55-29.htm

Read Full Post »

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โดยรูปแบบของกิจกรรมต้อนรับ สู่พญาไท คือให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รวมตัวที่อาคารสตางค์ ตั้งแถวจากนั้นเดินมาสักการะรูปปั้นศาสตราจารย์สตางค์ มงคลสุข ณ ตึกเคมี จากนั้นนักศึกษาเดินออกจากตึกเคมี โดย ศาสตราจารย์ ดร. ศกรณ์ มงคลสุข คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มอบดอกไม้ พร้อมทั้งคณาจารย์ กับนักศึกษารุ่นพี่ยืนต้อนรับตลอดทางเดินซุ้มเฟื่องฟ้า เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ณ ห้อง L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2555/jun55-6-2.htm

Read Full Post »