Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘ทำบุญ’

0510 ตุลาคม 2561 คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์สามเณร จำนวน 91 รูป เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พร้อมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีกำหนดจัดงาน พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 8.15 – 8.50 น. ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้ขอเชิญบุคลากรและผู้ที่เข้าร่วมงานแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/oct61-10.php

โฆษณา

Read Full Post »

01นับเป็นเวลากว่า 47 ปี ที่ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ได้จากไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลและน้อมรำลึกถึงศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู้ก่อตั้งและคณบดีท่านแรกของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งถือเป็นการทำบุญในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดปีที่ 99 ของท่านอาจารย์สตางค์ (วันที่ 15 กรกฎาคม 2462) คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดพิธีทำบุญขึ้นในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยครอบครัวของอาจารย์สตางค์ ลูกศิษย์ แขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมพิธี ภายในงานประกอบด้วยพิธีสงฆ์และการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร จำนวน 9 รูป อีกทั้งนิทรรศการศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้รำลึกถึงอาจารย์สตางค์ ผู้สร้างคุณูปการแก่วงการวิทยาศาสตร์การแพทย์ไทยไว้อย่างมากมาย

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jul61-16.php

Read Full Post »

05วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.15 – 14.00 น. ณ บริเวณห้องโถงอาคารเคมี ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท โดยภาควิชาเคมี จัดพิธีทำบุญภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560 ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ภิญโญชีพ หัวหน้าภาควิชาเคมี เป็นประธานในพิธี โดยประกอบด้วยพิธีสงฆ์จากวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร การถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 9 รูป และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ อาคารเคมีทั้ง 6 ชั้น เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ภาควิชาเคมี อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภาควิชาเคมีทุกท่าน พร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีประมาณ 300 คน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/may60-3.php

Read Full Post »

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ ลานหน้าอาคารสัตว์ทดลอง หน่วยสัตว์ทดลอง งานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีเปิดอาคารสัตว์ทดลอง และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ โดยในช่วงเช้า ศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และถวายเครื่องไทยธรรม โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วม หลังเสร็จพิธีสงฆ์ ศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข เป็นประธานเปิดป้ายอาคารสัตว์ทดลอง มีการแสดงชุดรำอวยพรโดยนักศึกษาจากภาควิชาสรีรวิทยาให้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้รับชม ภายหลังจากเสร็จพิธีการแขกทุกท่านได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และในช่วงบ่ายที่ห้องอาคารประชุมสตางค์ มงคลสุข ศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล ผลประมูล ที่ปรึกษาภาควิชาสรีรวิทยาและประธานคณะกรรมการการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ เป็นวิทยากรในการสัมมนา พ.ร.บ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีเนื้อหาที่ครอบคลุมการผลิต การเลี้ยงและ/หรือการใช้สัตว์ในงานทางวิทยาศาสตร์ ทั้งงานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ งานสอน งานทดลอง ฯลฯ เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของ พ.ร.บ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 ซึ่งในการจัดสัมมนาในครั้งนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณ ตาม พ.ร.บ. ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 กันยายนนี้ โดยภายในงานนี้มีผู้เข้าร่วมพิธีทั้งสิ้นกว่า 100 คน

09

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2558/sep58-1.htm

Read Full Post »

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ปฏิบัติงาน ร่วมพิธีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำพรรษากาล 2558 เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย สร้างจิตสำนึกแก่บุคลากรให้มีโอกาสใกล้ชิดพระบวรพุทธศาสนา และปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ ด้วยการถวายเทียนพรรษา และหลอดไฟ เพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้ในการศึกษาพระธรรมวินัยตลอดพรรษา นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์และผู้มีจิตศรัทธายังร่วมกันทำบุญ ถวายให้วัดฯ ใช้ในกิจของพระสงฆ์ต่อไปด้วย

15

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2558/jul58-22.htm

Read Full Post »

เมื่อวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.15 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวาระครบรอบ 56 ปี เริ่มต้นด้วยพิธีวางพวงมาลัยรำลึกคุณูปการสักการะรูปหล่อศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข ณ ตึกเคมี จากนั้นพิธีทำบุญและถวายภัตตาหารเพล แก่พระสงฆ์จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม จำนวน 9 รูป ส่วนในช่วงบ่ายได้จัดแสดงปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 21 ในหัวข้อ หัวข้อ “นักวิทยาศาสตร์ช่วยชาติได้อย่างไร” โดย ศาสตราจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี อีกทั้งรับชม การแสดงจากนักร้อง SC Chorus หลังจากนั้น เข้าสู่พิธีการแสดงความยินดี แก่ผู้ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2557 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. บรรจบ ศรีภา หัวหน้าศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกด้านการวิจัยและการควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2556 ศาสตราจารย์ ดร. พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ หัวหน้าศูนย์ความร่วมมือการวิจัยไข้หวัดใหญ่ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร คณบดี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้น เป็นการแสดงความยินดีแก่บุคลากร และนักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติในระดับชาติและนานาชาติ การมอบรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ประจำปี 2557 การมอบรางวัลนักศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น นักศึกษาแพทย์ดีเด่น นักศึกษาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม วิทยานิพนธ์ดีเด่น นำเสนอผลงานวิชาการ ในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งนี้ งานนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล คณบดีคณะต่าง ๆ ร่วมแสดงความยินดี โดยมีแขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญและร่วมงานแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 56 ปี คณะวิทยาศาสตร์ฯ จำนวนกว่า 600 คน http://www.sc.mahidol.ac.th/56thMUSC

 – ปาฐกถา ศ.ดร. สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 22 http://iptv.mahidol.ac.th/topic/14956 (รับชมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมหิดล)

– สไลด์ประกอบการบรรยาย (.ppt)

:: ชมภาพบรรยากาศภายในงานเพิ่มเติม ::

21102014

http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2557/oct57-21.htm

Read Full Post »

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 เวลา 07.00 น. ณ ศาลาประดิษฐานพระพุทธมงคลนิมิตวิทยมหิดลญาณ (สวนป่าข้างตึกกลม) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการจัดสร้างพระประธานประจำคณะวิทยาศาสตร์ และชมรมพัฒนาศักยภาพ จัดโครงการตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 111 รูป เพื่อเป็นการสมโภชฉลองพระประธาน และศาลาประดิษฐาน “พระพุทธมงคลนิมิตวิทยมหิดลญาณ” พระประธานประจำคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

Untitled-1

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2556/jan56-31.htm

Read Full Post »

Older Posts »