Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘จุดเทียนชัย’

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 19.19 น. ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา โดยมี รองศาสตราจารย์ทันตเเพทย์ พีระ สิทธิอำนวย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัยกล่าวรายงาน โดยคณะ/สถาบัน และหน่วยงานภายนอกร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศาลายา และ ศาสตราจารย์ยินดี กิติยานันท์ หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี ซึ่งผู้เข้าร่วมงานพร้อมใจแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง สีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร พร้อมร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา และเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน พร้อมร่วมชมการแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน เนื่องจากเป็นปีแรกที่จัดพิธีจุดเทียนชัย ณ อุทยานฯ แห่งนี้ มีผู้ร่วมงาน กว่า 1,500 คน

ในช่วงเวลา 16.30 น. ของวันดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหิดลได้เปิดให้ผู้เข้าร่วมงานชมความงามของอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์สมุนไพรระดับนานาชาติ ในลักษณะ Medical Plant Garden บนพื้นที่ร่มรื่นกว่า 140 ไร่ รวบรวมพันธุ์สมุนไพรที่ปรากฎในตำรายาไว้มากกว่า 600 ชนิด เป็นแหล่งอนุรักษ์เพื่อการศึกษาและวิจัยซึ่งจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อการค้นหายาใหม่และขยายพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อคืนความหลากหลายสู่ธรรมชาติ โดยจะเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนสิงหาคม 2558

17 (1)

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2557/dec57-5.htm

โฆษณา

Read Full Post »

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 07.45 น. ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. ศกรณ์ มงคลสุข คณบดี พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคล ทรงเจริญพระชนมายุ 82 พรรษา

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอเนกอนันต์ประการ เหล่าคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจน นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขึ้นในวันนี้ ด้วยการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ลงนามถวายพระพร และจัดพิธีถวายราชสดุดี และจุดเทียนชัยถวายพระพร โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีกว่า 100 คน

15 (1)

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2557/aug57-8.htm

Read Full Post »