Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for the ‘แถลงข่าว’ Category

05มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560 จัดขึ้นเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการแถลงข่าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ) โดยได้กล่าวถึงความพร้อมในการจัดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560” (National Science and Technology Fair Thailand 2017) ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการแห่งปี รวมสุดยอดนิทรรศการ กิจกรรม งานวิจัย และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบนพื้นที่ 40,000 ตารางเมตร ณ ฮอลล์ 2-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ที่จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-27 สิงหาคม 2560

โดยงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในปีนี้จะมีการเน้นให้มีความยิ่งใหญ่อลังการกว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับผู้เข้าชมจำนวนมาก และได้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อความสมบูรณ์พร้อมในทุกๆด้าน ในการนี้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลก็จะได้เข้าร่วมจัดพื้นที่สำหรับแนะแนวทางการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ ให้กับครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจมาเยี่ยมชมด้วย

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/aug60-3.php

Advertisements

Read Full Post »

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แถลงข่าวการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี “เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์” ระหว่างวันที่ 6 – 15 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา

03

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jun60-22.php

Read Full Post »

เมื่อวันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 127 ชั้น 1 อาคารไบโอเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ในนามมหาวิทยามหิดล นำ ศาสตราจารย์ ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแถลงข่าวการอนุญาตใช้สิทธิจุลินทรีย์ Bs สำหรับควบคุมลูกน้ำยุงรำคาญ และได้เล่าถึงที่มาของเชื้อจุลินทรีย์ Bacillus sphaericus การพัฒนาความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการทดสอบในภาคสนาม พร้อมนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จครั้งนี้ด้วย

ในส่วนของระยะการทดลองและทดสอบกว่า 2 ปี จึงได้ผลการทดสอบมีประสิทธิภาพอย่างมากและพร้อมถ่ายทอดนวัตกรรม”Bs – จุลินทรีย์ กำจัดลูกน้ำยุงรำคาญ ” ให้ภาคเอกชนนำไปผลิตเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ สวทช.และ ม.มหิดล จึงเห็นชอบร่วมกันที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าว ให้ บริษัท ทีเอฟไอกรีน ไบโอเทค ที่มีเทคโนโลยีการผลิตเชื้อแบคทีเรีย Bti อยู่แต่เดิม ได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับควบคุมลูกน้ำยุงรำคาญ ภายในระยะเวลา 5 ปี โดย สวทช. และ มหาวิทยาลัยมหิดล จะสนับสนุนข้อมูลทางด้านเทคนิคและความช่วยเหลือในด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง สำหรับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ ต่อไป

การใช้เชื้อจุลินทรีย์ ดังกล่าว เป็นเชื้อแบคทีเรียที่สร้างสารพิษไปทำลายกระเพาะของลูกน้ำยุงรำคาญและยุงก้นปล่อง จะไม่เป็นอันตรายต่อคน สัตว์และสิ่งแวดล้อม โดยองค์การอนามัยโลกรับรองความปลอดภัยสามารถใช้ได้จริง ทั้งนี้พร้อมผลักดันให้ เอกชน นำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ สำหรับควบคุมลูกน้ำยุงรำคาญ โดยจำหน่ายในต้นทุนที่ต่ำ หวังช่วยประชาชนป้องกันโรคร้ายที่เกิดจากยุงและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

17

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2557/apr57-1.htm

 

Read Full Post »

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ศ.ดร.ศกรณ์ มงคลสุข คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น รองคณบดีฝ่ายวิจัย และผศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ตลอดจนคณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าและอาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2556 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

ซึ่ง ศ.ดร.อมเรศภูมิรัตน ประธานคณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น เปิดเผยว่า มูลนิธิได้จัดมอบรางวัลสองรางวัลนี้ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 31 เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์และมีคุณธรรมสูง ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้สังคมไทยเห็นความสำคัญของงานวิจัยไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติมากขึ้น

สำหรับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2556 ศิษย์เก่าจากคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล สองท่าน คว้ารางวัลในปีนี้ ได้แก่ ศ.ดร.โสพิศ วงศ์คำ ศิษย์เก่าจากภาควิชา ชีวเคมี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยผลงาน วิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ำดีมากกว่า 30 ปี โดยเป็นการศึกษาเกี่ยวกับยีนที่มีความสัมพันธ์กับการก่อมะเร็ง และการแพร่ลุกลามของมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อการวินิจฉัยแนวใหม่แบบพุ่งเป้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาฤทธิ์ยาและสารสกัดจากสมุนไพรออกฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวและการแพร่ลุกลามของเซลล์มะเร็ง

ศิษย์เก่าอีกท่านได้แก่ รศ.ดร.บรรจบ ศรีภา จากภาควิชาพยาธิชีววิทยา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกด้านการวิจัยและการควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ได้ทำวิจัยเกี่ยวกับกลไกการเกิดโรคพยาธิใบไม้ในตับ โดยได้ค้นพบกลไกอิมมูโนพยาธิวิทยา ที่ทำให้เกิดการอักเสบรอบท่อน้ำดีที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ ซึ่งจะนำไปสู่การเกิดมะเร็งท่อน้ำดี

ส่วนอาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2556 สองท่านได้แก่ ผศ.ดร.ดวงกมล เบ้าวัน อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ ผลงานที่ทำให้ได้รับรางวัลได้แก่การวิจัยเกี่ยวกับ การถอดสมการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของวัตถุขนาดนาโนเมตร เพื่ออธิบายพลังงาน และแรงระหว่างโมเลกุลสำหรับวัตถุขนาดนาโนเมตร ตัวอย่างของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ศึกษาได้แก่ การใช้ท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดนาโนเมตรหรือวัสดุที่มีรูพรุนในการแยกโปรตีนเอ็นไซม์ หรือแก๊ส ที่ผสมกันอยู่ในระบบ การหาขนาดของแคปซูลจิ๋วที่เหมาะสมที่จะสามารถบรรจุโมเลกุลของยาหรือโปรตีนใด ๆ เข้าไปได้ เพื่อเป็นต้นแบบในการนำยาเข้าสู่ร่างกาย และ ศึกษาพฤติกรรมพลังงานระหว่างอนุภาคนาโนเมตรกับเยื่อหุ้มเซลล์ เพื่อการขนส่งยาหรือแคปซูลขนาดจิ๋วไปยังเซลล์เป้าหมาย ผศ.ดร.ดวงกมลได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ดีใจที่ได้รับรางวัล ทำให้มีกำลังใจทำงานต่อไป ควรที่จะเลือกงานวิจัยที่เราชอบ จะทำให้มีความสุขกับการทำงานวิจัย ต้องขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์ ขอบคุณภาควิชาคณิตศาสตร์ คณาจารย์และนักศึกษาทุกท่านที่มีส่วนให้ประสบความสำเร็จในครั้งนี้”

ท่านที่ 2 ได้แก่ ผศ.นพ.ดร.ฉัตรชัย เหมือนประสาท อาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา งานวิจัยที่ส่งผลให้ได้รับรางวัล คือ การคิดค้นพัฒนายารักษาโรคท้องร่วงและโรคธาลัสซีเมีย โดยประยุกต์ใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติของประเทศ อาทิเช่น พืชสมุนไพร ผลไม้ และของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมการเกษตร เช่นเปลือกกุ้งและแกนหมึก เป็นต้น อีกทั้งยังได้พยายามศึกษาพยาธิสรีรวิทยาของโรคดังกล่าวเพื่อการออกแบบการรักษาโรคที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ผศ.นพ.ดร.ฉัตรชัย ได้กล่าวเสริมว่า “อยากให้น้องๆและเพื่อนๆนักวิจัย มุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงานวิจัยต่อไป เพราะงานวิจัยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและประโยชน์เป็นอย่างมาก โดยมุ่งเน้นทำวิจัยในหัวข้อที่ตนเองชอบ หรือตอบโจทย์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การวิจัยที่ดีและสนุกควรร่วมกันวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเพื่อนนักวิจัยต่างสาขาเพราะจะทำให้เกิดผลงานวิจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัด อีกทั้งยังทำให้เกิดการเรียนรู้และเชี่ยวชาญรอบด้านมากขึ้น สำหรับผม ผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่จะทำให้ทำงานวิจัยได้ดีและนำไปสู่ความสำเร็จ คือ เราควรต้องรู้คุณค่าของการทำวิจัยและความสำคัญของบทบาทในฐานะนักวิจัย เพราะถึงแม้เราจะพบเจออุปสรรค ปัญหาต่างๆ เราก็จะมีกำลังใจที่จะต่อสู้ก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ เพราะเรารู้คุณค่าของสิ่งที่เราทำ”

34

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2556/aug56-2.htm

Read Full Post »

เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าวผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2555 ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อทิตยา ศิริภิญญานนท์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครู โดยเป็นอาจารย์ที่พยายามสอนโดยกระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการถามคำถาม ตอบคำถาม และแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ยังได้พัฒนาวิธีการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการวิเคราะห์ที่มีอยู่ในห้องปฏิบัติการมาใช้ในการเรียนการสอนจนประสบผลสำเร็จอย่างยิ่ง และรองศาสตราจารย์ ดร. มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิจัย เรื่อง “โปรตีน E6* จากฮิวแมนพาพิวโลมาไวรัสชนิด 16 ส่งเสริมการดื้อยาในเซลล์มะเร็งปากมดลูก” เป็นการค้นพบหน้าที่ใหม่ของโปรตีนจากเชื้อฮิวแมนพาพิวโลมาไวรัส หรือ HPV ชนิด ๑๖ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของมะเร็งปากมดลูก โดยพบว่าโปรตีนนี้สามารถรบกวนการทำงานของยีนมนุษย์ มีผลทำให้เซลล์มะเร็งปากมดลูกสร้างเอนไซม์ Aldo-keto reductase เพิ่มขึ้น และมีความสามารถในการดื้อต่อยาบางชนิดสูงขึ้น ซึ่งความรู้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อแนวทางการรักษามะเร็งปากมดลูกด้วยเคมีบำบัด ซึ่งสื่อมวลชนได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับผลงานวิจัยเรื่องนี้อย่างมาก

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ในสาขาอื่น ๆ มีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครู รองศาสตราจารย์ ดร.สิริจิต วงศ์กำชัย ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เซง เลิศมโนรัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการประดิษฐ์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทนงชัย สิริอภิสิทธิ์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการแต่งตำรา ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์พรชัย มูลพฤกษ์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประดิษฐ์ สมประกิจ รองคณบดีฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการบริการ

มหาวิทยาลัยมหิดล คัดเลือกผลงานของอาจารย์ นักวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการและประชาชน ให้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกจะเข้ารับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 4 กรกฎาคม 2556 ณ หอประชุมกองทัพเรือ

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรที่มีความวิริยะอุตสาหะและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพจนมีผลงานดีเด่นในสาขาต่างๆ ซึ่งผู้ได้รับรางวัลนอกจากจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว จะได้รับเงินสดรางวัลละ 200,000 บาท สำหรับปีการศึกษา 2555 นี้ มีผู้ได้รับรางวัลประเภทดีเด่นเฉพาะทางทั้งหมด 5 สาขา ได้แก่ สาขาความเป็นครู สาขาการวิจัย สาขาการประดิษฐ์ สาขาการแต่งตำรา และ สาขาการบริการ

24

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2556/jun56-18-1.htm

Read Full Post »

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2555 เวลา 9.30 น. ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร. กรองทอง ยุวถาวร รองคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาคุณภาพ เป็นผู้แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานแถลงข่าวจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 “กระทรวงวิทย์ฯ คิดส์เดย์ 2556” ภายใต้แนวคิด KIDS FOR THE FUTURE ก้าวทันโลกแห่งวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอนาคต ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 ม.ค. 2556 โดยมีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ กรมทรัพยากรธรณี และคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล งานนี้ได้รับเกียรติจากนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำตัวอย่างกิจกรรมที่คณะวิทย์ฯ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 คือ สถานีวัดพลังมนุษย์ น้องๆ จะได้ทดสอบการวัดพลังปลอด ความไว (ปฏิกิริยาตอบสนอง) ความแม่นยำ ความแข็งแรง สถานีเชฟน้อย…นักคิด เป็นการจัดบรรยากาศคล้ายห้องครัว แล้วนำกิจกรรมคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมตามช่วงอายุ สถานีตามหานกเงือก เป็นกิจกรรมฝึกใช้อุปกรณ์ปีนต้นไม้ เพื่อเป็นการทดสอบความกล้าของเด็กๆ ฝึกให้เด็กๆ เป็นคนช่างสังเกต ด้วยการจับคู่ภาพนกเงือก และต่อจิ๊กซอว์นกเงือกเป็นต้น สำหรับกิจกรรมดีๆ นั้นยังมีอีกหลากหลายมากมาย พร้อมของขวัญ ของรางวัลตระการตาที่นำมาแจกกันอย่างไม่อั้น ทั้งหมด 15 สถานี ภายในงานถนนสายวิทยาศาสตร์ ภายใต้ คอนเซ็ปต์ science kids นักวิทย์ตัวน้อย ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

23

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2556/jan56-7.htm

Read Full Post »

เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2555 เวลา 10.30 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. ชื่นจิตต์ บุญเฉิด หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย  ร่วมแสดงความยินดี กับ คุณวสันต์ อริยพุทธรัตน์ CEO บริษัท ไฮกริม  เอ็นไวรอนเมนทอล แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด บริษัทร่วมทุนวิจัยเพิ่มศักยภาพงานวิจัยสู่ตลาดอาเซียนกับมหาวิทยาลัยมหิดล ในนามของคณะวิทยาศาสตร์ ในโครงการวิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เพื่อกำจัดสาร BTEX (Benzene, Toluene, Ethylbenzene and Xylenes)” ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองในสาขา Biotechnology-Health & Fitness, รางวัล The Best Invention in Biotechnology จากประเทศญี่ปุ่น และรางวัล The Best Invention in Environment จากประเทศจีน ชื่อผลงาน Bio Remediation Agent Develop to Greenovation Products และ ดร.ทรงศักดิ์  ฤกษ์หริ่ง ศิษย์เก่าจากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล CEO บริษัท นิวเวิล์ด ไบโอเทค จำกัด ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากผลงาน ชุดตรวจไวรัสกุ้ง ในงาน INST 2010 ประเทศไต้หวัน ซึ่งได้ส่งเข้าร่วมแสดงในงาน ITEX 2012 (23rd International Invention, Innovation & Technology Exhibition) ณ Kuala Lumpur Convention Center กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ มาเลเซีย การนี้  นางสุวิภา  วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นประธานจัดแถลงข่าวนวัตกรรมไทยคว้าเหรียญทองจากเวทีนานาชาติ เพื่อกล่าวถึงความเป็นมาและบทบาทของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สวทช. ในการส่งเสริม   ผู้ประกอบการสู่เวทีโลก รวมถึงความสำเร็จจากอดีตถึงปัจจุบันของการร่วมงาน ITEX 2012

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2555/jun55-13-1.htm

Read Full Post »