Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for the ‘สถาปนา’ Category

01คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณรัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฟิสิกส์บูรณาการศูนย์ความเป็นเลิศทางฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และอดีตคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ได้เดินทางไปแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 32 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ให้การต้อนรับพร้อมถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก และร่วมพิธีสงฆ์บริเวณ Reception Hall อาคารอทิตยาทร

นอกจากนั้นยังร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ในโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC LINK) ต่อด้วยร่วมพิธีเปิดห้องจรินทร์ยารัศมิ์ ซึ่งเป็นห้องประชุมอเนกประสงค์สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ และห้อง MUIC Co-Working Space ซึ่งถูกออกแบบให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลากหลายรูปแบบภายใต้ความทันสมัยและสวยงาม โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/mar61-26.php

Advertisements

Read Full Post »

01ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ ได้มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก ก่อนจะร่วมพิธีตักบาตรอาหารแห้งบริเวณหน้าอาคารศิริวิทยา ต่อด้วยพิธีเจริญชัยมงคลคาถาและประพรมน้ำพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ที่ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/dec60-18.php

Read Full Post »

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 59 ปี โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 (วันสถาปนาจริง 21 ตุลาคม) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. พิธีสักการะรูปหล่อ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข คณบดีท่านแรกผู้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ หลังจากนั้นใน เวลา 10.00 น. ให้จัดให้มีพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)

นอกจากนี้ ในเวลา 11.30 น. ณ ห้อง L01 จัดให้มีการแสดงปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 24 หัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทย 4.0” โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559-2560 รวมทั้งสิ้น 7 ราย ได้แก่

ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2559 ได้แก่

 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มาลียา เครือตราชู
  ที่ปรึกษาภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ดร. ทพญ.ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร
  ที่ปรึกษาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร
  ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ
 4. ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ์
  ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2560 ได้แก่

 1. นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์
  ข้าราชการบำนาญ กรมทรัพยากรธรณี
 2. ศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ชินะโชติ
  นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย และ Research Platform Leader, ศูนย์นวัตกรรม (Global Innovation Incubator) บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 3. ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รวมทั้งได้จัดพิธีแสดงความยินดีแก่ คณาจารย์ บุคลากร ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้ที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติอีกด้วย

51

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/nov60-15.php

 

Read Full Post »

เมื่อวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.15 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวาระครบรอบ 56 ปี เริ่มต้นด้วยพิธีวางพวงมาลัยรำลึกคุณูปการสักการะรูปหล่อศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข ณ ตึกเคมี จากนั้นพิธีทำบุญและถวายภัตตาหารเพล แก่พระสงฆ์จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม จำนวน 9 รูป ส่วนในช่วงบ่ายได้จัดแสดงปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 21 ในหัวข้อ หัวข้อ “นักวิทยาศาสตร์ช่วยชาติได้อย่างไร” โดย ศาสตราจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี อีกทั้งรับชม การแสดงจากนักร้อง SC Chorus หลังจากนั้น เข้าสู่พิธีการแสดงความยินดี แก่ผู้ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2557 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. บรรจบ ศรีภา หัวหน้าศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกด้านการวิจัยและการควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2556 ศาสตราจารย์ ดร. พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ หัวหน้าศูนย์ความร่วมมือการวิจัยไข้หวัดใหญ่ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร คณบดี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้น เป็นการแสดงความยินดีแก่บุคลากร และนักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติในระดับชาติและนานาชาติ การมอบรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ประจำปี 2557 การมอบรางวัลนักศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น นักศึกษาแพทย์ดีเด่น นักศึกษาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม วิทยานิพนธ์ดีเด่น นำเสนอผลงานวิชาการ ในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งนี้ งานนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล คณบดีคณะต่าง ๆ ร่วมแสดงความยินดี โดยมีแขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญและร่วมงานแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 56 ปี คณะวิทยาศาสตร์ฯ จำนวนกว่า 600 คน http://www.sc.mahidol.ac.th/56thMUSC

 – ปาฐกถา ศ.ดร. สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 22 http://iptv.mahidol.ac.th/topic/14956 (รับชมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมหิดล)

– สไลด์ประกอบการบรรยาย (.ppt)

:: ชมภาพบรรยากาศภายในงานเพิ่มเติม ::

21102014

http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2557/oct57-21.htm

Read Full Post »

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 9.00 น. ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนคณบดี นำเงินบริจาคจำนวน 10,000 บาท เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา อาคารศูนย์การแพทย์สำหรับให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทาง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช ครบ 126 ปี โดยมี ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดีและผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เป็นผู้รับมอบเงิน

01

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2557/apr57-25-1.htm

Read Full Post »

15เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 8.00 น. ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศาสตราจารย์ ดร. ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีสุดา วรามิตร รองคณบดีฝ่ายคลัง ศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ใจ ใจเย็น รองคณบดีฝ่ายวิจัย ดร. บริบูรณ์ เนาวประทีป ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศาลายา ผศ.ดร. สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ดร.ระพี บุญเปลื้อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา นายคำรณ โชธนะโชติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วย คณาจารย์ หัวหน้างาน บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในงาน 45 ปี วันพระราชทานนาม มหาวิทยาลัยมหิดล

งานนี้คณะฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งภาคเช้าและบ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้ ร่วมจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์วิชาการ หัวข้อ “MU-Outlet” ในปีนี้คณะฯ ได้นำผลงานวิจัยของ รศ.กัลยาณี สิริสิงห ภาควิชาเคมีพร้อมทีมงาน เรื่อง พลาสติกชีวภาพสำหรับบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ ไปจัดแสดง ร่วมฟังปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 8 เรื่อง “ประเทศไทยบนเส้นทางเปลี่ยนผ่าน” โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้อาวุโส โดยมี ผู้อาวุโสของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ท่าน คือ ศ.เกียรติคุณ ดร. สถิตย์ สิริสิงห์ เข้าร่วมให้ผู้ร่วมงานรดน้ำขอพร ในช่วงบ่ายมีพิธีมอบรางวัลและเชิดชูเกียรติ ให้กับบุคลากรในสังกัดคณะต่างๆ ซึ่งในปีนี้มีบุคลากรของคณะฯ ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ดังนี้ รางวัลมหิดลทยากร ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์ รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์ รางวัลผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร ได้แก่ รองศาตราจารย์ ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย ภาควิชาเคมี, รองศาตราจารย์ ดร.กัลยาณี สิริสิงห ภาควิชาเคมี รางวัลคนดีศรีมหิดล ได้แก่ นายคำรณ โชธนะโชติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รางวัลข้าราชการ (ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ) ดีเด่น ได้แก่ นางสาวกนกเนตร สุขเสน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ภาควิชาสรีรวิทยา รางวัลลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ ดีเด่น ได้แก่ นางมลิวัลย์ เอมแย้ม ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ ภาควิชาพยาธิชีววิทยา รางวัลพนักงานมหาวิทยาลัย ดีเด่น ประเภท ตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาการ ได้แก่ ผศ.ดวงใจ นาคะปรีชา ภาควิชาเคมี รางวัลพนักงานมหาวิทยาลัย ดีเด่น ประเภท ตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาชีพ หรือบริหารงานทั่วไป ได้แก่ นางสาวอนงค์วรรณ ไพโรจน์ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ ผู้ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ (MU Brand Ambassador) ประจำปี 2556 ได้แก่ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ฉัตรชัย เหมือนประสาท ภาควิชาสรีรวิทยา Core Value M (Mastery), ดร. ระพี บุญเปลื้อง ภาควิชาชีววิทยา Core Value A (Altruism), ศาตราจารย์ ดร.พิเศษ เดวิด จอห์น รูฟโฟโล ภาควิชาฟิสิกส์ Core Value H (Harmony), รองศาตราจารย์ ดร. มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล ภาควิชาชีวเคมี Core Value I (Integrity), ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ดวงใจ นาคะปรีชา ภาควิชาเคมี Core Value D (Determination), ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์ ภาควิชาฟิสิกส์ Core Value O (Originality), ศาตราจารย์ ดร. พิมพ์ใจ ใจเย็นภาควิชาชีวเคมี Core Value L (Leadership)

ในช่วงเย็นคณะฯ ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมเดินขบวนพาเหรดในงานปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์” ณ สนามฟุตบอล 1 ในเวลา 16.30 น.

มหาวิทยาลัยมหิดลมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 124 ปี นับแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระราชทานกำเนิดโรงศิริราชพยาบาล เมื่อปี พ.ศ. 2431 ต่อมาพัฒนาเป็นราชแพทยาลัย โรงเรียนแพทย์แห่งแรกของประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2433 และได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2486 ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน พระนามาภิไธย “มหิดล” ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ให้เป็นนามใหม่ของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2512 และได้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทให้พัฒนามหาวิทยาลัยเฉพาะทาง ขยายขอบข่ายวิชาการ ให้กว้างขวางเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบเช่นในปัจจุบัน

37

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2557/feb57-28.htm

Read Full Post »

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.15 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวาระครบรอบ 55 ปี เริ่มต้นด้วยพิธีวางพวงมาลัยรำลึกคุณูปการสักการะรูปหล่อศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข ณ ตึกเคมี จากนั้นพิธีทำบุญและถวายภัตตาหารเพล แก่พระสงฆ์จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม จำนวน 9 รูป ส่วนในช่วงบ่ายได้จัดแสดงปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 20 ในหัวข้อ หัวข้อ “Passion, Pride and Purpose in Molecular Science : A Personal Perspective on Science in Liberal Education” โดย Professor Jay S. Siegel, Dean, School of Pharmaceutical Science and Technology, Tianjin University, China อีกทั้งรับชม การแสดงจากนักร้อง SC Chorus ในบทเพลง “มาร์ชคณะวิทยาศาสตร์” และ”Home” หลังจากนั้นเข้าสู่พิธีการแสดงความยินดี แก่ผู้ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2556 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และผู้ช่วยประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิจัย ศาสตราจารย์ ดร. โสพิศ วงศ์คำ เลขานุการศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2556 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ดร. วิไลพร เจตนจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยี บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จากนั้น เป็นการแสดงความยินดีแก่บุคลากร และนักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติในระดับชาติและนานาชาติ การมอบรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ประจำปี 2556 การมอบรางวัลแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น การมอบรางวัลนักศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น นักศึกษาแพทย์ดีเด่น นักศึกษาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม วิทยานิพนธ์ดีเด่น นำเสนอผลงานวิชาการ ในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งนี้ งานนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล คณบดีคณะต่าง ๆ แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์ฯ จำนวนกว่า 600 คน

68

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2556/oct56-21.htm

Read Full Post »

Older Posts »