Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for the ‘กิจกรรมเพื่อสังคม’ Category

10คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 – 14.30 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ทั้งนี้การบริจาคโลหิตนอกจากจะมีส่วนในการได้ช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นและส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของผู้บริจาคอีกหลายประการแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ยังถือเป็นการได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ฯ ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jun60-28.php

Advertisements

Read Full Post »

12เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 10:00-14:00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล งานบริหารและธุรก่าร สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยมีการเชิญชวนบุคลากรภายในคณะวิทย์ฯ และบุคคลภายนอกที่มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มีผู้สนใจทยอยมาร่วมบริจาคโลหิตตลอดช่วงเวลารับบริจาค จำนวน 70 คน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/mar60-27.php

Read Full Post »

นับเป็นเวลาล่วงเข้าสู่ 100 วัน ที่พสกนิกรชาวไทยทั่วสารทิศร่วมก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าอาลัย ที่ได้สูญเสียพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 07.30 – 09.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเวลา 07.30 น. เริ่มพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ณ ห้องประชุม K103 และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ จากนั้น เวลา 08.30 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน และนักศึกษา ร่วมตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายใต้ “โครงการ 100 วัน 100 คน 100 ต้น 100 องค์กร” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสสำคัญครบ 100 วันของการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ประธานในพิธี และผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ รวมถึงศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตัวแทนท่านอดีตคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ มาตังคสมบัติ และตัวแทนภาควิชา ร่วมปลูกต้นพะยูง และตัวแทนบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมปลูกต้นขนุน ณ บริเวณสวนหน้าอาคารวิจัย (ตึก R) นอกจากนี้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความประสงค์เข้าร่วม “โครงการ 100 วัน 100 คน 100 ต้น 100 องค์กร” สามารถรับกล้าไม้จำนวนคนละ 1 ต้น เพื่อนำไปปลูกภายนอกคณะ โดยมีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดที่นำมาจากสถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล อันประกอบด้วย อโศกอินเดีย ปีบ ยางนา มะขามป้อม ขนุน พิลังกาสา พะยูง ชมพูพันทิพย์ และตะแบก ซึ่งมีผู้สนใจร่วมรับกล้าไม้ไปปลูกเป็นจำนวนมาก

27

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jan60-20.php

Read Full Post »

ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2559 ณ ตำนานป่า รีสอร์ท จังหวัดระยอง คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจำปี 2559 หลักสูตร “เสริมศักยภาพการทำงานเป็นทีม (Team Building)”

ตลอดช่วงการสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับการดูแลจากมัคคุเทศก์ บริษัทหนุ่มสาวทัวร์ ในวันแรกออกจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ไปศึกษาเส้นทางธรรมชาติทุ่งโปรงทอง ป่าชายเลนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดระยอง มีพื้นที่กว่า 6,000 ไร่ ได้มีการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีสะพานไม้ทอดยาวเป็นทางเดินศึกษาธรรมชาติของป่าชายเลน เหล่าพันธุ์ไม้นานาชนิด ได้แก่ โกงกาง ไม้โปรง ต้นลำพู และไม้ชายฝั่ง ระยะทางกว่า 2 กิโลเมตรไปสิ้นสุดที่ทะเลประแสซึ่งเป็นที่ตั้งของเรือรบหลวงประแส ชาวคณะวิทย์ฯเก็บภาพความประทับใจกันอย่างสนุกสนาน ในช่วงบ่ายเดินทางไปยังหาดสวนสน อ.เมือง จ.ระยอง ร่วมกันทำกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) โดยร่วมรณรงค์เก็บขยะบริเวณแหล่งท่องเที่ยว ถ่ายภาพร่วมกันหลังจากจบกิจกรรม แล้วเดินทางต่อไปยังที่พัก ตำนานป่า รีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัยโดยมีกิจกรรมต่างๆที่ทางรีสอร์ท จัดเตรียมไว้ อาทิ ปั่นจักรยาน ดูดวง นวดตัว สวนน้ำ จากนั้นรับประทานอาหารเย็นร่วมกันและร่วมร้องเพลงบนเวทีด้วยบรรยากาศที่สนุกสนาน

วันที่สองของการสัมมนา รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อให้เกิดการทำงานเป็นทีม เกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปในทิศทางเดียวกัน มีทัศนคติที่ดี มีจิตสำนึกรักองค์กร มีความเข้าใจและรับรู้ถึงศักยภาพของตนเอง ปรับเปลี่ยนความรู้สึกด้านลบต่อองค์กร เพื่อนร่วมงานและตนเองใหม่ และกระตุ้นให้เกิดความรัก และผูกพันระหว่างบุคลากรภายในองค์กรของตน โดย อาจารย์ดรัณภพ อ้นศรี วิทยากรอบรมจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม Team Building ต่อมาในช่วงค่ำเข้าสู่ช่วงงานเลี้ยงสังสรรค์ ในธีมงานมนต์รักลูกทุ่ง รับชมการแสดงของภาควิชาและหน่วยงานที่ส่งเข้าประกวด บรรยากาศเต็มไปด้วยกลิ่นอายความเป็นลูกทุ่งสร้างความเพลิดเพลิน สนุกสนาน และทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศไป คือ ทีมรวมมิตร ซึ่งมีสมาชิกในทีมจากทั้งภาควิชาและหน่วยงาน

วันสุดท้ายของการสัมมนา มีกิจกรรมไปวัดป่าประดู่ สักการะองค์พระพุทธไสยาสน์ นอนตะแคงซ้าย ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ สันนิษฐานว่าน่าจะมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ ดูแลรักษาเป็นอย่างดี ได้รับการยกฐานะเป็น พระอารามหลวง ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๓ นอกจากนี้ยัง มีการลอดช่องที่พระอุโบสถหลังเก่า ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นพระวิหาร การลอดใต้โบสถ์เก่า หมายถึงการสะเดาะเคราะห์สืบชะตา ต่อจากนั้นเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันที่สวนผลไม้ ผู้ใหญ่เสวต ชิมผลไม้บุฟเฟต์ขึ้นชื่อประจำจังหวัดระยอง อาทิ เงาะ มังคุด ทุเรียน ลองกอง ฯลฯ ก่อนจะแวะซื้อของฝาก และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 244 คน

05

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jul59-1.php

Read Full Post »

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ปฏิบัติงาน ร่วมพิธีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำพรรษากาล 2558 เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย สร้างจิตสำนึกแก่บุคลากรให้มีโอกาสใกล้ชิดพระบวรพุทธศาสนา และปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ ด้วยการถวายเทียนพรรษา และหลอดไฟ เพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้ในการศึกษาพระธรรมวินัยตลอดพรรษา นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์และผู้มีจิตศรัทธายังร่วมกันทำบุญ ถวายให้วัดฯ ใช้ในกิจของพระสงฆ์ต่อไปด้วย

15

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2558/jul58-22.htm

Read Full Post »

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. – 19.30 น. ณ บริเวณสวนนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย HORNBILL บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้จัดงาน “13 กุมภาพันธ์ วันรักนกเงือกประจำปี 2557” ตอน “HORNBILL SWEETHEART” เพื่อให้คนไทย เล็งเห็นความสำคัญของนกเงือก สัญลักษณ์แห่ง “ความรัก” และ “ความเป็นครอบครัว” รวมทั้งเชิญชวน ให้ประชาชนเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์นกเงือกให้อยู่คู่ผืนป่าไทยตลอดไป และในปีนี้ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย HORNBILL ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนทุกท่านร่วมใส่ “เสื้อคู่รัก” เสื้อแบบล่าสุด เพื่อสนับสนุนรักแท้เช่นเดียวกับนกเงือก พร้อมพบกับกิจกรรมพิเศษต่างๆ มากมาย อาทิ แฟชั่นโชว์ “เสื้อคู่รัก” ภายใต้คอนเซ็ปต์ HORNBILL SWEETHEART นำโดย ณัฐ – ภณัฐ สุจิรังกุล พระเอกวัยรุ่นจากละครซิทคอม เรื่อง “7 มงกุฎ” เจริญ-อรวรรณ โอทอง นักปั่นจักรยานรอบโลก พร้อมกลุ่มศิลปินดารา Prop Bike นำโดย ปริทัศน์ กองเพียร บรรณาธิการนิตยสาร IN MAGAZINE, นนทรีย์ นิมิบุตร, ต้าร์ บาร์บี้ และรศ. ดร. ลาเรน เจนเซ่น ดร. อมรรัตน์ นรานันทรัตน์ อาจารย์ ดร. ระพี บุญเปลื้อง อาจารย์ ดร. โศรยา จาตุรงคกุล อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมสวมเสื้อคู่รักเดินแฟชั่นโชว์ครั้งนี้ด้วย

ภายในงานมีนิทรรศการเกี่ยวกับงานวิจัยและการอนุรักษ์นกเงือกในพื้นที่อนุรักษ์ของประเทศไทย ซึ่งจัดโดยโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือก และยังมีหน่วยงานอื่นๆ ที่มาร่วมจัดนิทรรศการความรู้ ภาพ การทำงานประกอบกับเรื่องราวงานอนุรักษ์มาร่วมจัดแสดง ในงานยังมีสินค้าต่างๆ ที่มีสัญลักษณ์ของนกเงือก เสื้อผ้าของผลิตภัณฑ์ Hornbill มาจัดจำหน่าย พร้อมด้วยซุ้มถ่ายภาพสำหรับคู่รักกิจกรรมเล่นเกมส์แลกของรางวัลมากมาย เป็นต้น ทั้งยังได้อิ่มท้องพร้อมอิ่มบุญ ไปกับอาหาร คาวหวาน หลากหลายชนิด

ภาควิชาการ เปิดเวทีด้วยการแสดงดนตรี “ไทยลากูน” ลิเกฮูลู ปัจจสีละ จากเยาวชนทางภาคใต้ จ.นราธวาส จากนั้นสองพิธีกร อาจารย์ ดร. ระพี บุญเปลื้อง และอาจารย์ ดร. โศรยา จาตุรงคกุล กล่าวเชิญ ศาสตราจารย์ ดร. ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับสื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ ดร. วรพัฒน์ อรรถยุกติ ประธานมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก กล่าวเปิดงาน คุณสมพร ชัยสิริโรจน์ ผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย HORNBILL กล่าวถึงวัตถุประสงค์ที่มาของการจัดงาน ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร. พิไล พูลสวัสดิ์ คณะกรรมการมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิจักขณ์ ฉิมโฉม เลขาธิการมูลนิธิ ศึกษาวิจัยนกเงือก รายงานถึงสถานการณ์นกเงือกปี 2556 อาจารย์ศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร กล่าวถึงความสำคัญของการอนุรักษ์นกเงือก

จากนั้น 2 พิธีกรคู่หู คุณคมสัน นันทจิต และคุณเอก วิชัย บอกเล่าถึงรายละเอียดของงาน และเนื้อหาตอนที่มีชื่อว่า “HORNBILL SWEETHEART” จากนั้น พีธีกรกล่าวเชิญคุณมิค บรมวุฒิ คุณเบนซ์ พรชิตา คุณจอห์น นูโว และภรรยาคุณนุชนารถ รัตนเวโรจน์ พูดคุยเรื่องการอนุรักษ์นกเงือกและรักแท้ และเชิญชวน ให้คนไทยช่วยกันอนุรักษ์นกเงือก

เมื่อจบภาควิชาการ เวทีก็กลับกลายมาเป็นภาคบันเทิง ชมการแสดงดนตรี HORNBILL SWEETHEART ของครอบครัวสินเจริญบราเธอร์ ปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตจากบอย ตรัย และโยคีเพล์บอย เรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากผู้เข้าร่วมงาน แม้วันรักนกเงือกจะสิ้นสุดลงไปในค่ำคืนนี้ ทุกคนกลับบ้าน ไปพร้อมกับความสุข ความรัก อิ่มบุญ และพร้อมที่จะร่วมกันอนุรักษ์นกเงือกให้คงอยู่คู่ป่าอันสมบูรณ์ ของไทยตลอดไปสมกับเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักแท้ งานนี้รายได้มอบให้มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก เพื่อใช้ในงานวิจัยต่อไป

25

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2557/feb57-13.htm

Read Full Post »

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2556 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในชุมชน วัดไผ่ตัน เขตพญาไท กทม. อาจารย์/บุคลากร และนักศึกษาภาควิชาสรีรวิทยา จัดโครงการ”สรีรวิทยารวมใจ ให้บริการชุมชน” โดยโครงการนี้เป็นโครงการที่นำอาจารย์/บุคลากร และนักศึกษาภาควิชาสรีรวิทยาไปทำการตรวจวัดสมรรถภาพทางกายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการมีสุขภาพที่ดี ได้แก่ อัตราการเต้นของชีพจร, ความดันโลหิต, การประเมินดัชนีมวลกาย (BMI), ความยืดหยุ่นของร่างกาย, ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ รวมถึงการบรรยายพิเศษเรื่องการป้องกันการล้มของผู้สูงอายุและการแนะนำและสาธิตท่าออกกำลังกายที่เหมาะสม ให้กับคนในชุมชนเป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการฝึกความคิดริเริ่มของนักศึกษา ในการนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนและการทำวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม/ชุมชน (เป็นการ บูรณาการเรียนการสอน/การวิจัย กับการบริการวิชาการและกิจกรรมนักศึกษาสู่สังคม) 2. เพื่อเป็นการส่งเสริม ให้เกิดการฝึกฝนด้านการทำงานเป็นทีมและปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษาภาควิชาสรีรวิทยา (พัฒนา 21st Century Skills ให้กับนักศึกษา) 3. เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้พื้นฐานทางด้านสรีรวิทยาและสรีรวิทยาการออกกำลังกาย สู่ชุมชนและบุคคลทั่วไปในรูปแบบของการนำเสนอที่เข้าใจได้ง่ายและนำไปใช้ได้จริง ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความประทับใจ เป็นการร่วมแรงร่วมใจของทุกคน ที่สละเวลามาทำกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมและชุมชนในครั้งนี้

35

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2556/jun56-8.htm

Read Full Post »

Older Posts »